fbpx

Sales Representative ต่างจังหวัด (พื้นที่ทำงาน ภาคใต้และตะวันตก)

ที่อยู่บริษัท ลงพื้นที่ ภาคใต้และภาคตะวันตก

เงินเดือน 15,000 – 19,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 25- 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปี ด้าน อะไหล่รถยนต์

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์งานขายเข้าสู่ร้านค้าและผู้บริโภค
2) บุคคลิก ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
3) สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและแอพพิเคชั่นต่างๆในการทำงาน
4) หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอะไหล่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางค้างแรมต่างจังหวัดได้
6) มีประสบการณ์ขายในพื้นที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) กำหนดเป้าหมาย ประมาณการยอดขายในเขตของตนเอง เป็นไตรมาส, ปี ตามกลุ่มสินค้าและลูกค้า
2) วางแผนการเข้าพบลูกค้า ทุกๆ เดือน
3) เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารจัดทำสื่อสำหรับเสนอขายสินค้า
4) เข้าพบลูกค้า เพื่อเสนอขายโปรโมชั่น
5) ติดตามทวงถาม วางบิล การชำระเงินโอน-เช็ค
6) ประสานงานด้านจัดส่ง เมื่อมีข้อติดขัด
7) แสวงหาลูกค้ารายใหม่
8) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
9) ส่งรายงานการวางแผนการขาย รายงานและลงบันทึก CRM ตามกำหนด โดยที่ข้อมูลต้องแม่นยำ ใช้งานได้ประโยชน์
10) ต้องเข้าสำนักใหญ่ของบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่บริษัทกำหนด

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าเสื่อมรถ
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าที่พัก

To apply for this job please visit forms.gle.