fbpx

Senior Sales Engineer

ที่อยู่บริษัท ประจำบริษัทฯ และออกพื้นที่ตามที่บริษัทฯกำหนด (สัดส่วนโดยประมาณ 30% และ 70% ตามลำดับ)

เงินเดือน 35,000 – 40,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 30 – 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรรมด้านที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป ด้านงานขายตรงถึงผู้บริโภค หรือโรงงานอุตสาหกกรม

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์งานขายตรงถึงผู้บริโภค หรือโรงงานอุตสาหกกรม
2) บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
3) มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
4) ออกแบบ-เขียนแบบได้ ใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างถูกต้อง
5) สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและแอพพิเคชั่นต่างๆในการทำงาน
6) หากมีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7) มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางค้างแรมต่างจังหวัดได้
8) สามารถเรียนรู้สินค้าได้ดี และนำไปใช้กับการขายกับลูกค้าในตลาด
9) อัพเดทข้อมูลข่าวสาร รอบตัวอยู่เสมอ เพื่อสร้างโอกาสในการพูดคุยกับลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ศึกษาข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด (ให้ครอบคลุมด้าน technical, maintenance, installation and storage) และศึกษาข้อมูลของอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับสินค้า
2) สนับสนุนข้อมูลสินค้าให้แก่ลูกค้า (อาทิ specification sheet, drawing, analysis report, calculation sheet และ comparison sheet)
3) เข้าพบลูกค้าเพื่อตรวจสอบสเปกสินค้า ประสานงานส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายประสานงานขายทำการเสนอราคา ติดตามผลการใช้งาน
4) เข้าพบลูกค้าเพื่อรับแจ้งปัญหาการใช้งาน ตรวจสอบสาเหตุและแนะนำ solutions
5) ให้คำปรึกษาหรือตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้าและผู้ที่ติดต่อเข้ามาตามช่องทางต่างๆของบริษัทฯ
6) จัดทำ Knowledge Hub หรือศูนย์รวมข้อมูลสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายงานอื่นๆ สามารถเข้ามาค้นคว้าหรือใช้งานได้อย่างสะดวก เช่น ไฟล์ catalog ไฟล์เทียบสินค้า drive solution และสื่ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนงานขายทุกช่องทาง โดยข้อมูลสินค้าในส่วนของฝ่ายงานรถยนต์ จะต้องประสานกับ Sales Manager
7) ให้บริการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าที่มีในสต๊อกและสินค้าใหม่ๆ (ตามกลุ่มดังนี้ ฝ่ายขาย พนักงานใหม่ ลูกค้าและผู้ที่ติดต่อเข้ามาตามช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ)
8) ตัดต่อสายพาน
9) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ติดต่อประสานงานผ่านช่องทาง email กับ suppliers ต่างประเทศได้ในบางโอกาส เช่น สอบถามปรึกษาปัญหาด้านเทคนิค/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
10) กำหนดเป้าหมาย ประมาณการยอดขายในเขตของตนเอง เป็นไตรมาส, ปี ตามกลุ่มสินค้าและลูกค้า และวางแผนการเข้าพบลูกค้า
11) เข้าพบลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้าของแผนกอุตสาหกรรม
12) สามารถเปรียบเทียบสเปกสินค้าเพื่อนำเสนอขายได้
13) อ่านและเขียน drawing ได้ในระดับดี-ดีมาก เพื่อใช้สื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ผลิต
14) เป็นตัวกลางต่อรองระหว่างบริษัทฯและลูกค้า เพื่อทำให้เกิดการขาย ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
15) ให้บริการหลังการขาย รวมถึงปัญหาด้านการใช้งาน ด้านเทคนิค และอื่นๆ
16) แสวงหาลูกค้ารายใหม่ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและใหม่
17) สอบถามคำแนะนำของตลาด หรือปัญหาปัจจุบัน
18) แสวงหาข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ที่มีความต้องการในตลาด และมีโอกาสสร้างยอดขายในอนาคต
19) ส่งรายงานการวางแผนการขาย รายงานและลงบันทึก CRM ตามกำหนด โดยที่ข้อมูลต้องแม่นยำ ใช้งานได้ประโยชน์
20) เข้าร่วมกิจกรรมนับสต๊อกประจำปี กิจกรiมต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าเสื่อมรถ
  • ค่าคอมมิชชั่น

To apply for this job please visit forms.gle.