เปิดรับตำแหน่ง  Tendering Manager

จำนวน : 1 คน

เงินเดือน : 80,000 – 120,000 บาท

เวลาทำงาน:  8.30 – 17.30 น.

วันทำงาน :  จันทร์ – ศุกร์

วันหยุด : เสาร์ – อาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน : 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คุณสมบัติ  

1.เพศชาย/ หญิง อายุ 35 – 45 ปี

2.วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.มีประสบการณ์ 10-12 ปีขึ้นไป ในส่วนของธุรกิจด้านการขายตู้ไฟฟ้า

4.มีประสบการณ์ประเมินราคา เสนอราคา งานวิศวกรรมออกแบบตู้ไฟฟ้า

5.มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานได้เป็นอย่างดี

6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

หน้าที่การทำงาน

1.ดูแลรับผิดชอบควบคุมทีมงานTendering P&S เพื่อนำพาทีมงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัท

2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานราบรื่นและส่งผลประโยชน์ให้บริษัทอย่างสูงสุด

3.พัฒนาปรับปรุงทีมงานTendering P&S ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

4.ประสานงานบริษัทที่ปรึกษา

5.วิเคราะห์ราคา และนำเสนองานต่อผู้บริหาร และการแก้ไขปัญหาต่างๆ

6.ควบคุมทีมงานใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สวัสดิการ

– ประกันกลุ่ม

– ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– ประกันสังคม

– โบนัสตามผลประกอบการ

– ปรับเงินเดือนประจำปี

– พักร้อนปีละ 10 วัน

– ลากิจปีละ 6 วัน

– การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ

– และสวัสดิการอื่นๆ

To apply for this job please visit forms.gle.