fbpx

Training

ที่อยู่บริษัท เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 17,000 – 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานเทรนนิ่งหรืออบรมพนักงาน ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟ หรือเมล็ดกาแฟ พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1. มีความรู้ด้านงานเทรนนิ่งหรืออบรมพนักงาน ในธุรกิจเกี่ยวการชงกาแฟ เครื่องชงการแฟ พิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีประสบการณ์ด้านงานอบรมพนักงาน ในหลักสูตรต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์โดยตรง เท่านั้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในตำแหน่งเทรนเนอร์
4. อบรมสอนให้ความรู้และพัฒนา พร้อมวิชาการสอนเทคนิคต่างๆ ขั้นต้น และเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกชนิด พร้อมนำไปเปิดร้านเป็นของลูกค้าได้
5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว แบบไปเช้า-เย็น หรืออาจค้างคืนบ้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายห้องเทรนที่จัดเตรียมไว้
2. สามารถสื่อสารวิธีการเทคนิคเบื้องต้น ในการอบรมให้กับลูกค้าอย่างเข้าใจ และปฎิบัติเบื้องต้นตามหลักสูตรที่ บริษัทฯ จัดทำไว้ให้กับลูกค้าได้ ตามความเหมาะสม
3. ดูแลความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงภาพลักษณ์ของห้องอบรมของบริษัทฯ
4. จัดทำเอกสารต่างๆ ได้ ดูแลคุมและเช็ค stock จัดเก็บวัตถุดิบ
5. ตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบ พร้อมทั้งเครื่องชงกาแฟต่างๆ ให้กับลูกค้าได้
6. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี

สวัสดิการอื่นๆ

  • เบี้ยขยัน
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าตำแหน่ง

To apply for this job please visit forms.gle.