บริการสรรหาพนักงานชั่วคราว หรือ สัญญาจ้าง Outsourcing Service

              การบริการสรรหาพนักงานชั่วคราว หรือ สัญญาจ้าง เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดหาแรงงานได้อย่างทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสรรหาด้วยตนเอง บริการของเรามีครบวงจรทั้งแบบรายเดือน รายปี หรือ ตามสัญญาจ้าง ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เช่น กระบวนการสรรหา ทำเงินเดือน ดูแลพนักงาน ทดแทนพนักงานลาออก เป็นต้น การใช้บริการดังกล่าวจะช่วยลดภาระงานของธุรกิจลงได้มาก ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงกรณีพนักงานลาออกกระทันหัน ธุรกิจก็ยังดำเนินงานได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเลือกผู้สมัครงานไม่เหมาะสม และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับพนักงานที่มีความสามารถและคุณภาพดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทำไมต้องใช้บริการ Outsource กับ ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม