บริการสรรหาบุคลากรแบบเชิงลึก (Head Hunter)

บริการสรรหาบุคลากรแบบเชิงลึก เน้นบุคลากรระดับสูง ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หรือสายงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เฉพาะทักษะพิเศษ ประสบการณ์เฉพาะด้านสูง ตั้ง 5-15 ปีขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดทักษะเฉพาะด้านและระดับของบุคลากรมาทางเรา นอกเหนือจากคุณสมบัติเบื้องต้น โดยเราจะสรรหาบุคลากรคุณภาพระดับ ชำนาญการ และผู้มีประสบการณ์ระดับสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน รวมทั้งเรายังมีเครือข่ายความร่วมมือแรงงานระดับสูงกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ

ทำไมต้องใช้บริการ Head Hunter กับ ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม