เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 1 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : จัดการงาน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- จัดการงาน : เมษายน 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การตลาด, GPA 2.63

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกะปิ

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 49500

Top