เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 2 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Supply Chain

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 3 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการ : มีนาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- สถิติประยุกต์, GPA 3.02

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 36,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 40000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Stock Control Purchased

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Supply Chain

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 เดือน ( 3 บริษัท )

- Stock Control Purchased : สิงหาคม 2017 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- รัฐประศาสนศาสตร์, GPA 3.04

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,ปลวกแดง

เงินเดือนล่าสุด : 16,695 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 20000

Top