เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 2874 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Research Assistant

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 2 บริษัท )

- Research Assistant : มิถุนายน 2019 - กรกฏาคม 2019

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- Civil Engineering, GPA 3.24

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย,ญี่ปุ่น

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 11,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Project Manager

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้างอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 6 บริษัท )

- Project Manager : มกราคม 2014 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- เครื่องกล, GPA 2.03

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 105,327 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.27

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนโยธา

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมนโยธา : พฤศจิกายน 2019 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

- โยธา, GPA 2.09

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 3 บริษัท )

- โฟร์แมน : ธันวาคม 2017 - มีนาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- อุตสาหกรรมศิลป์, GPA 2.02

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงใหม่

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โพแมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- โพแมน : กุมภาพันธ์ 2016 - พฤศจิกายน 2019

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

- ก่อสร้าง, GPA 2.97

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงราย ,แม่สาย

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : มีนาคม 2020 - เมษายน 2020

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

- ก่อสร้าง, GPA 2.81

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงใหม่

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน (กองช่าง)

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน (กองช่าง) : ตุลาคม 2019 - มีนาคม 2020

การศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

- ก่อสร้าง, GPA 2.78

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Site Engineer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 4 บริษัท )

- Site Engineer : สิงหาคม 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- สถาปัตยกรรมศาสตร์, GPA 3.20

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยวิศวกร

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยวิศวกร : เมษายน 2019 - กันยายน 2019

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

- ก่อสร้าง, GPA 2.82

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top