เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 2588 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมน : มกราคม 2017 - ตุลาคม 2019

การศึกษา :

- โยธา, GPA 2.53

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครศรีธรรมราช

เงินเดือนล่าสุด : 26,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน (ก่อสร้าง)

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- โฟร์แมน (ก่อสร้าง) : กุมภาพันธ์ 2019 - สิงหาคม 2020

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

- ก่อสร้างโยธา, GPA 2.63

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตห้วยขวาง ,เขตวัฒนา ,เขตบางกะปิ ,เขตลาดพร้าว

เงินเดือนล่าสุด : 18,300 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ควบคุมตอกเสาเข็ม

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ควบคุมตอกเสาเข็ม : กรกฏาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

- ก่อสร้าง, GPA 2.54

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนบริการหลังการขาย

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 4 บริษัท )

- โฟร์แมนบริการหลังการขาย : กันยายน 2018 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป

- สถาปัตยกรรม, GPA 2.31

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 25,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Cost Manager

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- Cost Manager : กุมภาพันธ์ 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา :

- สาขาวิชา เทคโนโลยีโยธา, GPA 2.65

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 90,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 4 บริษัท )

- วิศวกรโครงการ : มีนาคม 2018 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.11

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 34,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยโฟร์แมน และ ผู้ช่วยเซอร์เวย์

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยโฟร์แมน และ ผู้ช่วยเซอร์เวย์ : กรกฏาคม 2020 - กันยายน 2020

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

- ก่อสร้าง, GPA 2.78

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,บ้านบึง

เงินเดือนล่าสุด : 1,200 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมน : กุมภาพันธ์ 2017 - กุมภาพันธ์ 2018

การศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

- โยธ-ก่อสร้าง, GPA 2.49

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Site engineer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 1 บริษัท )

- Site engineer : ตุลาคม 2013 - สิงหาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

- โยธา, GPA 2.56

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 36,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 2 บริษัท )

- โฟร์แมน : มกราคม 2014 - ธันวาคม 2016

การศึกษา : โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

- ก่อสร้าง, GPA 3.09

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top