เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 12459 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การตลาด, GPA 2.41

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,ศรีราชา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : การตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- การตลาด : กรกฏาคม 2020 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- การตลาด, GPA 3.35

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- พนักงานขาย : พฤษภาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

- พาณิชยกรรม,ธุรกิจค้าปลีก, GPA 2.59

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ภูเก็ต ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 10 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ / แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 4 บริษัท )

- พนักงานเสิร์ฟ / แคชเชียร์ : ธันวาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

- เศรษฐศาตร์, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Creative Content

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 เดือน ( 1 บริษัท )

- Creative Content : กุมภาพันธ์ 2021 - มีนาคม 2021

การศึกษา :

- MICE, GPA 3.15

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Associate Operation

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 ปี ( 6 บริษัท )

- Associate Operation : มกราคม 2018 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- History, Faculty of Social Sciences, GPA 2.85

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Communication Administration Assistant

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- Communication Administration Assistant : พฤศจิกายน 2018 - มีนาคม 2019

การศึกษา :

- การตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์การตลาด, GPA 9.99

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่การตลาด : มกราคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา :

- เอกธุรกิจการโรงแรม, GPA 2.25

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เพชรบูรณ์ ,หล่มสัก ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 19,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 3 บริษัท )

- ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ : ตุลาคม 2014 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- เทคโนโลยีทางการศึกษา, GPA 2.99

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงานฝ่ายการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายการตลาด : พฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- การตลาด, GPA 2.59

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top