เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 13139 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ธุรการ : ธันวาคม 2004 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

- การจัดการ, GPA 2.98

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สระแก้ว

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- สหกรณ์, GPA 2.72

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตห้วยขวาง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Customer relationship and self manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Customer relationship and self manager : พฤศจิกายน 2014 - ธันวาคม 2016

การศึกษา :

- Business Chinese, GPA 2.86

ทักษะภาษา :อังกฤษ,จีน,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- การตลาด, GPA 2.60

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคลองเตย

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Digital marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 9 บริษัท )

- Digital marketing : มกราคม 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, GPA 2.95

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 4 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ : สิงหาคม 2020 - มกราคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

- การสื่อสารองค์กรและแบรนด์, GPA 3.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,ปากเกร็ด

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่การตลาด : ธันวาคม 2019 - พฤษภาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- สังคมศึกษา, GPA 2.75

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กระบี่

เงินเดือนล่าสุด : 21,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การตลาด, GPA 2.29

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสาทร ,เขตยานนาวา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ทวิภาคี,ผู้ช้วยผู้จัดการร้าน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 1 บริษัท )

- ทวิภาคี,ผู้ช้วยผู้จัดการร้าน : มิถุนายน 2015 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

- บริหาธุรกิจ, GPA 2.56

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางขุนเทียน

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- แคชเชียร์ : มิถุนายน 2018 - ตุลาคม 2018

การศึกษา : โรงเรียนประทาย

- Mathematics-Language, GPA 3.13

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top