เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 8738 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : QC

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / บริหารการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- QC : พฤษภาคม 2019 - กรกฏาคม 2019

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

- ชีววิทยา, GPA 3.67

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 9,600 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอนแผนกช่างเชื่อมโลหะ

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอนแผนกช่างเชื่อมโลหะ : กรกฏาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- Production engineering, GPA 2.87

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตทุ่งครุ ,เขตธนบุรี ,เขตบางขุนเทียน ,เขตหลักสี่

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : QA

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 1 บริษัท )

- QA : เมษายน 2013 - พฤษภาคม 2020

การศึกษา : โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

- วิทย์ คณิตณ, GPA 1.00

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ร้อยเอ็ด

เงินเดือนล่าสุด : 10,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, GPA 3.24

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,ลำลูกกา ,ธัญบุรี ,คลองหลวง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทั่วไป

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ทั่วไป : พฤศจิกายน 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- เทคโนโลยีการอาหารเเละโภชนาการ, GPA 2.98

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : บุคคล/สโตร์

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 4 บริษัท )

- บุคคล/สโตร์ : พฤษภาคม 2021 - มิถุนายน 2021

การศึกษา :

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 3.13

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางบ่อ ,บางพลี ,บางเสาธง

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต : พฤษภาคม 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

- การบัญชี, GPA 2.43

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ราชบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 13,740 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / บริหารการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- เทคโนโลยีวัสดุ, GPA 2.00

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ตรัง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- เคมีอุตสาหกรรม, GPA 2.32

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตห้วยขวาง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้ช่วย

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- ครูผู้ช่วย : มกราคม 2019 - มีนาคม 2020

การศึกษา :

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 2.87

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตประเวศ

เงินเดือนล่าสุด : 8,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top