เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 8185 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : QA

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- QA : กันยายน 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- บัญชี, GPA 3.28

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,ปลวกแดง

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการโอเปอร์เรเตอร์

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 1 บริษัท )

- ธุรการโอเปอร์เรเตอร์ : ตุลาคม 2012 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร เขต 3

- สามัญ, GPA 2.61

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,กระทุ่มแบน

เงินเดือนล่าสุด : 12,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยวิศวกร

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยวิศวกร : ธันวาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- วิศวกรรมการผลิต, GPA 2.64

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางบอน

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- เคมีเพื่ออุตสาหกรรม, GPA 2.62

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พังงา ,ตะกั่วป่า

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานส่งอาหาร

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 5 บริษัท )

- พนักงานส่งอาหาร : กันยายน 2019 - มกราคม 2021

การศึกษา :

- -, GPA 2.73

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,ลำลูกกา

เงินเดือนล่าสุด : 13 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต : พฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา :

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, GPA 2.87

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงใหม่

เงินเดือนล่าสุด : 3,100 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แผนกผลิตและแผนกเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในไลน์การผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- แผนกผลิตและแผนกเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในไลน์การผลิต : พฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, GPA 2.65

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงใหม่

เงินเดือนล่าสุด : 4,650 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : part-time

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- part-time : ธันวาคม 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, GPA 2.96

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสาทร ,เขตคลองเตย

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : ธันวาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

- วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, GPA 2.60

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปราจีนบุรี ,กบินทร์บุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Production

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Production : ธันวาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การจัดการงานวิศวกรรม, GPA 2.87

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สงขลา ,หาดใหญ่

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top