เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 4289 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : บริการการศึกษา / มัคคุเทศก์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- บริการการศึกษา / มัคคุเทศก์ : พฤษภาคม 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ประวัติศาสตร์, GPA 2.88

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางนา

เงินเดือนล่าสุด : 9 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน : มกราคม 2020 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, GPA 3.46

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พระนครศรีอยุธยา ,อุทัย

เงินเดือนล่าสุด : 9,900 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูนาฏศิลป์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 2 บริษัท )

- ครูนาฏศิลป์ : ตุลาคม 2019 - มีนาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม

- นาฏศิลป์ไทยศึกษา, GPA 3.14

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตตลิ่งชัน ,เขตบางพลัด ,เขตบางกอกน้อย ,เขตภาษีเจริญ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูเคมี ครูวิชาการ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูเคมี ครูวิชาการ : มิถุนายน 2014 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- วิทย์-คณิต, GPA 3.49

ทักษะภาษา :อารบิก,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : พฤษภาคม 2019 - มีนาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- พลศึกษา, GPA 3.42

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตลาดพร้าว

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครู : มีนาคม 2020 - กรกฏาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- กฏหมายอิสลาม, GPA 2.62

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,อารบิก

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปัตตานี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 6,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : คอร์ทีม

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 1 บริษัท )

- คอร์ทีม : เมษายน 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ดุริยางคศาสตร์ตะวันนก, GPA 3.55

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,ธัญบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 12,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : anthorites

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / บรรณารักษ์

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- anthorites : ตุลาคม 2020 - มกราคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- biology, GPA 2.13

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- คณิตศาสตร์, GPA 3.40

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

อุบลราชธานี ,เมือง ,วารินชำราบ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- ครูสุขศึกษาและพลศึกษา : พฤษภาคม 2018 - กันยายน 2020

การศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สุขศึกษาและพลศึกษา, GPA 2.79

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top