เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 4933 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์ : กรกฏาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- เคมี, GPA 3.42

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- ครูฝึกสอน : พฤศจิกายน 2019 - เมษายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ดนตรีตะวันตก, GPA 3.25

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- ประวัติศาสตร์, GPA 3.70

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : บาริสต้า/กุ๊ก

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / สอนพิเศษ/ติวเตอร์

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- บาริสต้า/กุ๊ก : ธันวาคม 2019 - เมษายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

- ทัศนศิลป์, GPA 2.39

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 2 บริษัท )

- ครู : มีนาคม 2009 - กุมภาพันธ์ 2013

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- การศึกษาตลอดชีวิต, GPA 3.21

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม

เงินเดือนล่าสุด : 15,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Students practice teaching professional experience.

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- Students practice teaching professional experience. : สิงหาคม 2020 - พฤศจิกายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- BIOLGY, GPA 3.58

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- ครู : มีนาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- การศึกษาปฐมวัย, GPA 3.68

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางพลัด

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 4 บริษัท )

- ครู : ธันวาคม 2020 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

- สังคมศึกษา, GPA 3.64

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : บรรณารักษ์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 3 บริษัท )

- บรรณารักษ์ : กรกฏาคม 2015 - กันยายน 2017

การศึกษา :

- สารสนเทศ, GPA 0.20

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางเขน

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูภาษาไทย และครูประจำชั้น

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- ครูภาษาไทย และครูประจำชั้น : พฤศจิกายน 2017 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ภาษาไทย, GPA 3.34

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top