เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 13510 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

- วิทย์-คณิต, GPA 2.47

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ส่งออก/นำเข้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : พฤษภาคม 2020 - มิถุนายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 3.87

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Checker

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- Checker : เมษายน 2017 - เมษายน 2021

การศึกษา : โรงเรียนปากเกร็ด

- ภาษาไทย, GPA 2.00

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,บางใหญ่

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

- อื่นๆ, GPA 2.03

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ยโสธร ,คำเขื่อนแก้ว ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Pormoter

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 เดือน ( 2 บริษัท )

- Pormoter : สิงหาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- รัฐประศาสนศาสตร์, GPA 2.51

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตธนบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 9,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงานเลขานุการ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงานเลขานุการ : กรกฏาคม 2020 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : โรงเรียนทวีวัฒนา

- คณิต-อังกฤษ, GPA 2.99

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตทวีวัฒนา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : หัวหน้าคลังสินค้าและวางแผน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 ปี ( 1 บริษัท )

- หัวหน้าคลังสินค้าและวางแผน : พฤศจิกายน 2009 - พฤศจิกายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

- บริหารทรัพยากรมนุษย์, GPA 2.58

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,เทศบาลเมืองชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 21,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ขับรถผู้บริหาร

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- ขับรถผู้บริหาร : มีนาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

- วิทย์-คณิต, GPA 3.30

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางพลี ,บางเสาธง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ส่งออก/นำเข้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : พฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 2.98

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : มัคคุเทศก์

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 1 บริษัท )

- มัคคุเทศก์ : พฤศจิกายน 2013 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, GPA 2.93

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางบอน

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top