เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 12704 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานห้องอาหาร

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- พนักงานห้องอาหาร : มกราคม 2018 - กรกฏาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

- บริหารทรัพยากรมนุษย์, GPA 2.02

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สงขลา ,หาดใหญ่ ,เมือง ,เทศบาลเมืองบ้านพรุ

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า : ธันวาคม 2013 - เมษายน 2018

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 2 บริษัท )

- พนักงานคลังสินค้า : ธันวาคม 2014 - พฤษภาคม 2016

การศึกษา :

- ทั่วไป, GPA 1.44

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตภาษีเจริญ ,เขตบางแค

เงินเดือนล่าสุด : 10 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แมชเซ็นเจอร์

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- แมชเซ็นเจอร์ : กันยายน 2016 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง

- ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, GPA 2.37

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 14,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Purchasing oversea staff

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ส่งออก/นำเข้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 6 บริษัท )

- Purchasing oversea staff : สิงหาคม 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Business Logistic Management, GPA 2.32

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,เขตดอนเมือง ,เขตสายไหม ,เขตหลักสี่ ,ธัญบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ Cargo

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ Cargo : กันยายน 2017 - พฤศจิกายน 2020

การศึกษา :

- -, GPA 1.56

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปัตตานี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : DM

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 3 บริษัท )

- DM : พฤศจิกายน 2019 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- รัฐประศาสนศาตร์, GPA 3.56

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 27,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ขับรถส่งของ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- ขับรถส่งของ : ตุลาคม 2016 - มกราคม 2020

การศึกษา : โรงเรียนภู่วิทยา

- ไทย, GPA 3.00

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตลาดพร้าว

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการฝ่ายบุคคล

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ธุรการฝ่ายบุคคล : พฤษภาคม 2018 - สิงหาคม 2018

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 2.91

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร

เงินเดือนล่าสุด : 6,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานเก็บค่าโดยสาร

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- พนักงานเก็บค่าโดยสาร : มีนาคม 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ไม่มี, GPA 2.62

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางเขน ,เขตดอนเมือง

เงินเดือนล่าสุด : 9,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top