เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 7035 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : วิศวกรสนาม

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 เดือน ( 1 บริษัท )

- วิศวกรสนาม : มิถุนายน 2020 - กรกฏาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.34

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Research Assistant

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 2 บริษัท )

- Research Assistant : มิถุนายน 2019 - กรกฏาคม 2019

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- Civil Engineering, GPA 3.24

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย,ญี่ปุ่น

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 11,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่างสำรวจ

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ตรวจสอบอาคาร/สำรวจ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 2 บริษัท )

- ช่างสำรวจ : เมษายน 2020 - พฤษภาคม 2020

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

- โยธา, GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนงานดูแล

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / พื้นที่/แลนด์สเคป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 2 บริษัท )

- โฟร์แมนงานดูแล : กรกฏาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- เทคโนโลยีภูมิทัศน์, GPA 2.85

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Project Manager

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้างอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 6 บริษัท )

- Project Manager : มกราคม 2014 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- เครื่องกล, GPA 2.03

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 105,327 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- วิศวกรรมโยธา, GPA 2.27

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟรแมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- โฟรแมน : มีนาคม 2017 - มิถุนายน 2017

การศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพไชยา

- แผนกวิชาช่างก่อสร้าง, GPA 3.17

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : 200 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนโยธา

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมนโยธา : พฤศจิกายน 2019 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

- โยธา, GPA 2.09

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่างทอง ช่างสี

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 3 บริษัท )

- ช่างทอง ช่างสี : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- หัตถศิลป์ (เหลือศิลปะนิพนธ์ตัวสุดท้าย), GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตตลิ่งชัน

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 3 บริษัท )

- โฟร์แมน : ธันวาคม 2017 - มีนาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- อุตสาหกรรมศิลป์, GPA 2.02

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงใหม่

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top