เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 30835 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การตลาด, GPA 2.41

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,ศรีราชา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ธุรการ : พฤศจิกายน 2020 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

- บริหารธุรกิจ เอกการตลาด, GPA 2.81

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครศรีธรรมราช ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : การตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- การตลาด : กรกฏาคม 2020 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- การตลาด, GPA 3.35

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- International Trade and Business Logistics, GPA 3.45

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Digital Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- Digital Marketing : ธันวาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- การโรงแรมและภัตตาคาร, GPA 2.89

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- พนักงานขาย : พฤษภาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

- พาณิชยกรรม,ธุรกิจค้าปลีก, GPA 2.59

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ภูเก็ต ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 10 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา :

- การตลาดดิจิทัล, GPA 3.46

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตลาดกระบัง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Marketing Manager : มิถุนายน 2019 - มกราคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การละคอน, GPA 2.41

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 71 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Admin

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Content Admin : มิถุนายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์, GPA 2.24

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content marketing online

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 เดือน ( 1 บริษัท )

- Content marketing online : พฤศจิกายน 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

- การตลาดเชิงสร้างสรรค์, GPA 3.02

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 3,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top