เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 29693 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- รัฐประศาสนศาสตร์, GPA 2.01

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Management Trainee

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 6 บริษัท )

- Management Trainee : มิถุนายน 2020 - พฤศจิกายน 2020

การศึกษา : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

- วิทย์-คณิต, GPA 3.85

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : student trainee

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 2 บริษัท )

- student trainee : มิถุนายน 2019 - สิงหาคม 2019

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

- management Program, GPA 3.52

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Customer Support

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 2 บริษัท )

- Customer Support : พฤษภาคม 2019 - กรกฏาคม 2019

การศึกษา :

- Customer Relationship Management, GPA 3.07

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,เกาหลี

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคลองเตย ,เขตทวีวัฒนา ,เขตพญาไท ,เขตพระโขนง ,เขตปทุมวัน

เงินเดือนล่าสุด : 4,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Aminsale

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- Aminsale : มกราคม 2017 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- นิเทศศาสตร์​ประชา​สัมพันธ์​, GPA 2.98

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตประเวศ

เงินเดือนล่าสุด : 20 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- แคชเชียร์ : กุมภาพันธ์ 2017 - กุมภาพันธ์ 2018

การศึกษา : โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

- ศิลป์-ภาษา, GPA 3.04

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,เกาหลี

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : โรงเรียนวาปีปทุม

- Science-Math, GPA 3.87

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : คีย์ใบขน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 2 บริษัท )

- คีย์ใบขน : สิงหาคม 2015 - มีนาคม 2020

การศึกษา : เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การตลาด, GPA 2.90

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

มหาสารคาม ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,180 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- ธุรการ : กรกฏาคม 2019 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

- บริหารธุรกิจ, GPA 2.84

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ล่ามภาษาจีน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- ล่ามภาษาจีน : มีนาคม 2018 - กุมภาพันธ์ 2020

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

- ภาษาจีนธุรกิจ, GPA 3.91

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 32,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top