เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 32072 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ธุรการ : ธันวาคม 2004 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

- การจัดการ, GPA 2.98

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สระแก้ว

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Supervisor

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Supervisor : มีนาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, GPA 3.34

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบึงกุ่ม

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- สหกรณ์, GPA 2.72

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตห้วยขวาง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา :

- เทคนิคการผลิต, GPA 3.18

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Maketing Planer (ฝึกงาน)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- Maketing Planer (ฝึกงาน) : เมษายน 2021 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- การตลาด, GPA 3.51

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางขุนเทียน ,เขตสาทร ,เขตบางบอน ,เขตคลองเตย

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Part-time

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 4 บริษัท )

- Part-time : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน, GPA 3.39

ทักษะภาษา :อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Part Time

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 2 บริษัท )

- Part Time : เมษายน 2018 - พฤษภาคม 2018

การศึกษา : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

- วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, GPA 3.66

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แอดมิน ลูกค้าสัมพันธ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 2 บริษัท )

- แอดมิน ลูกค้าสัมพันธ์ : ตุลาคม 2020 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

- รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, GPA 2.27

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Customer relationship and self manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Customer relationship and self manager : พฤศจิกายน 2014 - ธันวาคม 2016

การศึกษา :

- Business Chinese, GPA 2.86

ทักษะภาษา :อังกฤษ,จีน,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- การตลาด, GPA 2.60

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคลองเตย

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top