เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 17617 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : QC

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / บริหารการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 1 บริษัท )

- QC : พฤษภาคม 2019 - กรกฏาคม 2019

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

- ชีววิทยา, GPA 3.67

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 9,600 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอนแผนกช่างเชื่อมโลหะ

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอนแผนกช่างเชื่อมโลหะ : กรกฏาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- Production engineering, GPA 2.87

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตทุ่งครุ ,เขตธนบุรี ,เขตบางขุนเทียน ,เขตหลักสี่

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน : กรกฏาคม 2015 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- การตลาด(ค้าปลีก), GPA 2.11

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : 13,250 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : QA

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 1 บริษัท )

- QA : เมษายน 2013 - พฤษภาคม 2020

การศึกษา : โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

- วิทย์ คณิตณ, GPA 1.00

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ร้อยเอ็ด

เงินเดือนล่าสุด : 10,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Technician

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Technician : มีนาคม 2012 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, GPA 2.98

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,เมือง ,ศรีราชา ,บางละมุง ,พานทอง

เงินเดือนล่าสุด : 19,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ : มีนาคม 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

- วิทย์ คณิต, GPA 3.30

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,เมือง ,ปากเกร็ด

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานQC

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 2 บริษัท )

- พนักงานQC : เมษายน 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

- แมคคาทรอนิกส์, GPA 3.00

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตลาดพร้าว ,เขตบางกะปิ

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- สามัญ, GPA 3.50

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยนักวิจัย

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยนักวิจัย : มิถุนายน 2020 - กรกฏาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร, GPA 2.52

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, GPA 3.24

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,ลำลูกกา ,ธัญบุรี ,คลองหลวง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top