เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 15809 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 1 บริษัท )

- ช่างซ่อมบำรุง : พฤศจิกายน 2017 - ตุลาคม 2018

การศึกษา : โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

- วิทย์ คณิต, GPA 2.85

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,บางพลี

เงินเดือนล่าสุด : 11,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายผลิต : เมษายน 2019 - กุมภาพันธ์ 2020

การศึกษา : โรงเรียนบางปะอิน

- วิทย-คณิต, GPA 2.32

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตลาดกระบัง

เงินเดือนล่าสุด : 9,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แอดมินธุรการ

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- แอดมินธุรการ : ตุลาคม 2018 - มกราคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

- การบัญชี, GPA 2.56

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เพชรบูรณ์ ,บึงสามพัน

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 3 บริษัท )

- พนักงานคลังสินค้า : ตุลาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตบางคอแหลม

- พื้นฐาน, GPA 3.70

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางคอแหลม

เงินเดือนล่าสุด : 9,900 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน​

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงาน​ : มิถุนายน 2019 - กันยายน 2019

การศึกษา :

- -, GPA 2.71

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา

เงินเดือนล่าสุด : 10,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงาน : เมษายน 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 2.10

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ฉะเชิงเทรา ,ราชสาส์น ,แปลงยาว ,พนมสารคาม

เงินเดือนล่าสุด : 9 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงาน : เมษายน 2008 - มกราคม 2009

การศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน นครราชสีมา

- พื้นฐาน, GPA 2.81

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางเขน ,เขตสายไหม ,เขตดอนเมือง

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : MS Supervisor

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 3 บริษัท )

- MS Supervisor : เมษายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เทคโนโลยีการผลิตพืช, GPA 2.89

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ราชบุรี ,บางแพ

เงินเดือนล่าสุด : 28,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : event support staff

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 3 บริษัท )

- event support staff : กันยายน 2018 - กรกฏาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- วิศวกรรมพลังงาน, GPA 2.56

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ราชบุรี ,โพธาราม

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผจก.

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / บริหารการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 23 ปี ( 3 บริษัท )

- ผจก. : มีนาคม 2018 - พฤศจิกายน 2020

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

- ช่างกลโรงงาน, GPA 2.29

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : 47,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top