เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 8973 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยเรขานุการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยเรขานุการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ : พฤศจิกายน 2020 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- คณิตศาสตร์, GPA 2.73

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้สอน นิสิตปฏิบัติการสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูผู้สอน นิสิตปฏิบัติการสอน : กรกฏาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- ภาษาจีน, GPA 3.54

ทักษะภาษา :ไทย,จีน,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายทะเบียน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายทะเบียน : พฤศจิกายน 2020 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- ภาษาไทย, GPA 3.19

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ภาษาไทย, GPA 3.40

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : พฤษภาคม 2019 - มีนาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

- คอมพิวเตอร์ศึกษา, GPA 2.74

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร ,เขตลาดพร้าว

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา (Student Consultant)

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา (Student Consultant) : พฤษภาคม 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, GPA 3.70

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตธนบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 16,810 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : พฤศจิกายน 2019 - พฤศจิกายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- คณะศึกษาศาสตร์ เอกชีววิทยา, GPA 2.65

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกะปิ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / บรรณารักษ์

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : พฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- สารสนเทศศึกษา, GPA 3.39

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

จันทบุรี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์ : พฤศจิกายน 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

- คอมพิวเตอร์ศึกษา, GPA 3.73

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป, GPA 2.84

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top