เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26604 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

- วิทย์-คณิต, GPA 2.47

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ส่งออก/นำเข้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : พฤษภาคม 2020 - มิถุนายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 3.87

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เด็กฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- เด็กฝึกงาน : กรกฏาคม 2020 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคระยอง

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 3.37

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงานแผนกexpress

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงานแผนกexpress : ธันวาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- กาารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาย, GPA 3.32

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม ,สามพราน

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Supply Chain

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

- ศิลป์-คำนวณ, GPA 2.89

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : หัวหน้าคลังสินค้า

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 2 บริษัท )

- หัวหน้าคลังสินค้า : มิถุนายน 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- อุตสาหกรรมการบริการ เอกการขนส่ง, GPA 2.26

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Checker

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- Checker : เมษายน 2017 - เมษายน 2021

การศึกษา : โรงเรียนปากเกร็ด

- ภาษาไทย, GPA 2.00

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,บางใหญ่

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้จัดการแผนกปูน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้จัดการแผนกปูน : ธันวาคม 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- วิทย์ คณิต, GPA 2.31

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,กระทุ่มแบน

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการคลังสินค้าแผนกเครื่องมือแพทย์

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- ธุรการคลังสินค้าแผนกเครื่องมือแพทย์ : เมษายน 2018 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

- อังกฤษ-ฝรั่งเศส, GPA 2.00

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 13,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : shift manager

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- shift manager : กุมภาพันธ์ 2017 - มิถุนายน 2020

การศึกษา : โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 2.53

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตดินแดง ,เขตห้วยขวาง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top