เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 28132 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางนา

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Vanคูเรียร์ขับรถส่งพัสดุ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Vanคูเรียร์ขับรถส่งพัสดุ : มีนาคม 2019 - เมษายน 2021

การศึกษา : โรงเรียนธารทองพิทยาคม

- คณิตศาสตร์​, GPA 3.44

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตภาษีเจริญ

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : บรรจุ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 เดือน ( 2 บริษัท )

- บรรจุ : กันยายน 2018 - พฤษภาคม 2019

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 0.00

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Administrative Staff

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- Administrative Staff : พฤศจิกายน 2017 - มกราคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 3.35

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครศรีธรรมราช

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- แคชเชียร์ : กรกฏาคม 2017 - สิงหาคม 2017

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, GPA 3.28

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคลองสาน ,เขตธนบุรี ,เขตบางกอกใหญ่

เงินเดือนล่าสุด : 9,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงานคลังสินค้า/จัดส่ง

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / Supply Chain

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงานคลังสินค้า/จัดส่ง : มกราคม 2021 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 3.08

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร ,เขตดินแดง ,เขตดอนเมือง ,เขตดุสิต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขับรถ

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานขับรถ : เมษายน 2008 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

- วิทย์-คณิต, GPA 2.54

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : บริหารงานทั่วไป

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- บริหารงานทั่วไป : พฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา :

- General Education Development (GED) , GPA 1.90

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สุราษฎร์ธานี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานยานยนต์(พนักงานชั่วคราว)

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- พนักงานยานยนต์(พนักงานชั่วคราว) : ธันวาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : โรงเรียนขาณุวิทยา

- เรียนสายตรง, GPA 2.17

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กำแพงเพชร

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : OP.3

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- OP.3 : สิงหาคม 2021 - สิงหาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

- โลจิสติกส์, GPA 3.59

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี ,บ้านบึง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top