เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 5079 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Technical Engineer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- Technical Engineer : ธันวาคม 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วิศวกรรมโยธา, GPA 3.27

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 31,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมน : พฤศจิกายน 2017 - กันยายน 2020

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

- โยธา, GPA 3.34

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 17,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนตกแต่งภายใน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- โฟร์แมนตกแต่งภายใน : มกราคม 2018 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- การจัดการอุสาหกรรม, GPA 2.20

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Piping Supervisor

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้างอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Piping Supervisor : เมษายน 2019 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- ก่อสร้างโยธา, GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง

เงินเดือนล่าสุด : 56,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้จัดการสนาม

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 16 ปี ( 1 บริษัท )

- ผู้จัดการสนาม : มกราคม 2005 - กันยายน 2020

การศึกษา :

- โยธา, GPA 1.75

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 32,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 4 บริษัท )

- โฟร์แมน : มิถุนายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

- ช่างก่อสร้าง, GPA 3.00

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมน : มีนาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

- โยธา, GPA 2.52

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ควบคุมหน้างาน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ควบคุมหน้างาน : พฤษภาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- เทคโนโลยีเครื่องเรือนและออกแบบ (เคหภันฑ์), GPA 2.60

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสวนหลวง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Cost Engineer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ประเมินราคา

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 4 บริษัท )

- Cost Engineer : พฤศจิกายน 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- Civil, GPA 2.40

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 25,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 4 บริษัท )

- วิศวกรไฟฟ้า : ตุลาคม 2018 - มีนาคม 2021

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, GPA 2.41

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 31,636 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top