เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 5268 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนงานดูแล

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / พื้นที่/แลนด์สเคป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 2 บริษัท )

- โฟร์แมนงานดูแล : กรกฏาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- เทคโนโลยีภูมิทัศน์, GPA 2.85

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Project Manager

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้างอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 6 บริษัท )

- Project Manager : มกราคม 2014 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- เครื่องกล, GPA 2.03

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 105,327 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมนโยธา

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- โฟร์แมนโยธา : พฤศจิกายน 2019 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

- โยธา, GPA 2.09

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ช่างทอง ช่างสี

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 เดือน ( 3 บริษัท )

- ช่างทอง ช่างสี : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- หัตถศิลป์ (เหลือศิลปะนิพนธ์ตัวสุดท้าย), GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตตลิ่งชัน

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โฟร์แมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 ปี ( 3 บริษัท )

- โฟร์แมน : ธันวาคม 2017 - มีนาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- อุตสาหกรรมศิลป์, GPA 2.02

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงใหม่

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการสนาม

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ช่าง/คนงานทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- ธุรการสนาม : ตุลาคม 2018 - มกราคม 2020

การศึกษา : โรงเรียนไชยวานวิทยา

- วิทย์, GPA 3.28

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,ธัญบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 15 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : โพแมน

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- โพแมน : กุมภาพันธ์ 2016 - พฤศจิกายน 2019

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

- ก่อสร้าง, GPA 2.97

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เชียงราย ,แม่สาย

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน (กองช่าง)

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โฟร์แมน

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน (กองช่าง) : ตุลาคม 2019 - มีนาคม 2020

การศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

- ก่อสร้าง, GPA 2.78

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Admin (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร)

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / โยธา/โครงสร้าง

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 2 บริษัท )

- Admin (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร) : พฤษภาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง

- การขาย, GPA 3.03

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางเขน

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Site Engineer

สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง / ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 4 บริษัท )

- Site Engineer : สิงหาคม 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- สถาปัตยกรรมศาสตร์, GPA 3.20

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top