เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 21456 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- พนักงานขาย : พฤษภาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

- พาณิชยกรรม,ธุรกิจค้าปลีก, GPA 2.59

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ภูเก็ต ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 10 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Marketing Manager : มิถุนายน 2019 - มกราคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การละคอน, GPA 2.41

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 71 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Content Admin

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Content Admin : มิถุนายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์, GPA 2.24

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Marketing : มกราคม 2019 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, GPA 2.29

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ชลบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 18,400 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ / แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 4 บริษัท )

- พนักงานเสิร์ฟ / แคชเชียร์ : ธันวาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

- เศรษฐศาตร์, GPA 2.80

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครราชสีมา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานขาย : ตุลาคม 2019 - กันยายน 2020

การศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

- การตลาด, GPA 3.30

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ลำปาง ,นิคมคำสร้อย

เงินเดือนล่าสุด : 5,200 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 2 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ : มีนาคม 2012 - กรกฏาคม 2017

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

- การตลาด, GPA 2.65

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สงขลา

เงินเดือนล่าสุด : 16 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Associate Operation

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 ปี ( 6 บริษัท )

- Associate Operation : มกราคม 2018 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- History, Faculty of Social Sciences, GPA 2.85

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 30,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่การตลาด : มกราคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา :

- เอกธุรกิจการโรงแรม, GPA 2.25

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เพชรบูรณ์ ,หล่มสัก ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 19,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 2 บริษัท )

- Marketing Manager : มีนาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- การจัดการทั่วไป, GPA 2.61

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตหลักสี่ ,เขตดอนเมือง ,เขตดินแดง ,เขตห้วยขวาง

เงินเดือนล่าสุด : 62,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top