เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 22114 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ธุรการ : ธันวาคม 2004 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

- การจัดการ, GPA 2.98

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สระแก้ว

เงินเดือนล่าสุด : 20,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Part-time

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 เดือน ( 4 บริษัท )

- Part-time : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

- ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน, GPA 3.39

ทักษะภาษา :อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แอดมิน ลูกค้าสัมพันธ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 2 บริษัท )

- แอดมิน ลูกค้าสัมพันธ์ : ตุลาคม 2020 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

- รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, GPA 2.27

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Customer relationship and self manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / สื่อสารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- Customer relationship and self manager : พฤศจิกายน 2014 - ธันวาคม 2016

การศึกษา :

- Business Chinese, GPA 2.86

ทักษะภาษา :อังกฤษ,จีน,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Digital marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 9 บริษัท )

- Digital marketing : มกราคม 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, GPA 2.95

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 4 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ : สิงหาคม 2020 - มกราคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

- การสื่อสารองค์กรและแบรนด์, GPA 3.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,ปากเกร็ด

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่การตลาด : ธันวาคม 2019 - พฤษภาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- สังคมศึกษา, GPA 2.75

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กระบี่

เงินเดือนล่าสุด : 21,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานธุรการโครงการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 12 เดือน ( 2 บริษัท )

- พนักงานธุรการโครงการ : สิงหาคม 2020 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- การตลาดเชิงกลยุทย์, GPA 0.00

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรปราการ ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Admin

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- Admin : เมษายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- บริหารธุรกิจ, GPA 3.95

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคลองเตย ,เขตห้วยขวาง ,เขตจตุจักร ,เขตดอนเมือง ,เขตบางซื่อ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เด็กฝึกงาน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 2 บริษัท )

- เด็กฝึกงาน : ตุลาคม 2018 - มกราคม 2019

การศึกษา : วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 2.22

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจอมทอง ,เขตทุ่งครุ ,เขตบางขุนเทียน ,เขตราษฎร์บูรณะ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top