เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 20782 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Management Trainee

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 6 บริษัท )

- Management Trainee : มิถุนายน 2020 - พฤศจิกายน 2020

การศึกษา : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

- วิทย์-คณิต, GPA 3.85

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Aminsale

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- Aminsale : มกราคม 2017 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- นิเทศศาสตร์​ประชา​สัมพันธ์​, GPA 2.98

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตประเวศ

เงินเดือนล่าสุด : 20 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : แคชเชียร์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 3 บริษัท )

- แคชเชียร์ : กุมภาพันธ์ 2017 - กุมภาพันธ์ 2018

การศึกษา : โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

- ศิลป์-ภาษา, GPA 3.04

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,เกาหลี

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : คีย์ใบขน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 ปี ( 2 บริษัท )

- คีย์ใบขน : สิงหาคม 2015 - มีนาคม 2020

การศึกษา : เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การตลาด, GPA 2.90

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

มหาสารคาม ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 15,180 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- ธุรการ : กรกฏาคม 2019 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

- บริหารธุรกิจ, GPA 2.84

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ล่ามภาษาจีน

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- ล่ามภาษาจีน : มีนาคม 2018 - กุมภาพันธ์ 2020

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

- ภาษาจีนธุรกิจ, GPA 3.91

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,จีน

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 32,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Event marketing supervisor

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR /  Brand Marketing

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 เดือน ( 2 บริษัท )

- Event marketing supervisor : พฤษภาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การตลาด, GPA 2.13

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Digital Sales Executive

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- Digital Sales Executive : กุมภาพันธ์ 2019 - มีนาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- Marketing, GPA 3.58

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตคลองเตย ,เขตห้วยขวาง ,เขตพระโขนง ,เขตสาทร ,เขตปทุมวัน

เงินเดือนล่าสุด : 18,450 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าดูแลลูกค้า

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าดูแลลูกค้า : สิงหาคม 2015 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- ช่างยนต์, GPA 3.20

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : การตลาดออนไลน์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 เดือน ( 2 บริษัท )

- การตลาดออนไลน์ : พฤษภาคม 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- เศรษฐศาสตร์, GPA 3.43

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตราษฎร์บูรณะ ,เขตสาทร ,เขตห้วยขวาง ,เขตดินแดง

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top