เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 10782 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงาน : มีนาคม 2019 - มีนาคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

- การตลาด, GPA 3.29

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พระนครศรีอยุธยา ,พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานขาย : ตุลาคม 2011 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- เทคโนโลยีเซรามิกส์, GPA 2.85

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พิษณุโลก

เงินเดือนล่าสุด : 11,275 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : QA

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- QA : กันยายน 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- บัญชี, GPA 3.28

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,ปลวกแดง

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการโอเปอร์เรเตอร์

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 1 บริษัท )

- ธุรการโอเปอร์เรเตอร์ : ตุลาคม 2012 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร เขต 3

- สามัญ, GPA 2.61

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,กระทุ่มแบน

เงินเดือนล่าสุด : 12,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Technicien

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 4 บริษัท )

- Technicien : เมษายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

- Machine, GPA 3.58

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานส่งอาหาร

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 5 บริษัท )

- พนักงานส่งอาหาร : กันยายน 2019 - มกราคม 2021

การศึกษา :

- -, GPA 2.73

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,ลำลูกกา

เงินเดือนล่าสุด : 13 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : part-time

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 2 บริษัท )

- part-time : ธันวาคม 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, GPA 2.96

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสาทร ,เขตคลองเตย

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : กุมภาพันธ์ 2020 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

- ออกแบบและเขียนแบบสั่งการผลิต, GPA 2.50

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตลาดกระบัง ,เขตคลองสามวา ,เขตคันนายาว ,เขตสะพานสูง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริม (สุกร)

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- นักวิชาการส่งเสริม (สุกร) : ธันวาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สัตวศาสตร์, GPA 2.92

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ลพบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 9,100 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 เดือน ( 2 บริษัท )

- พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : พฤศจิกายน 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา, GPA 2.98

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สุราษฎร์ธานี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top