เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 6133 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์ : กรกฏาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- เคมี, GPA 3.42

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- ครูฝึกสอน : พฤศจิกายน 2019 - เมษายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ดนตรีตะวันตก, GPA 3.25

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 2 บริษัท )

- ครู : มีนาคม 2009 - กุมภาพันธ์ 2013

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- การศึกษาตลอดชีวิต, GPA 3.21

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม

เงินเดือนล่าสุด : 15,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- ครู : มีนาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- การศึกษาปฐมวัย, GPA 3.68

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางพลัด

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Cargo Opration agent

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- Cargo Opration agent : มกราคม 2021 - พฤษภาคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

- ไฟฟ้ากำลัง, GPA 3.41

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ภูเก็ต ,ถลาง

เงินเดือนล่าสุด : 13,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 4 บริษัท )

- ครู : ธันวาคม 2020 - มิถุนายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

- สังคมศึกษา, GPA 3.64

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : บรรณารักษ์

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 3 บริษัท )

- บรรณารักษ์ : กรกฏาคม 2015 - กันยายน 2017

การศึกษา :

- สารสนเทศ, GPA 0.20

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางเขน

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้สอนเด็ก

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 6 บริษัท )

- ครูผู้สอนเด็ก : มกราคม 2018 - มิถุนายน 2018

การศึกษา : โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน

- ภาษาต่างประเทศ, GPA 3.00

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูภาษาไทย และครูประจำชั้น

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- ครูภาษาไทย และครูประจำชั้น : พฤศจิกายน 2017 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ภาษาไทย, GPA 3.34

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูสอนภาษาอังกฤษประถม

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 1 บริษัท )

- ครูสอนภาษาอังกฤษประถม : ตุลาคม 2009 - มกราคม 2019

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

- วิชาชีพครู, GPA 2.30

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ลพบุรี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top