เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 18005 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ส่งออก/นำเข้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกงาน : พฤษภาคม 2020 - มิถุนายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- การจัดการโลจิสติกส์, GPA 3.87

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : หัวหน้าคลังสินค้า

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 2 บริษัท )

- หัวหน้าคลังสินค้า : มิถุนายน 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- อุตสาหกรรมการบริการ เอกการขนส่ง, GPA 2.26

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Checker

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่งสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- Checker : เมษายน 2017 - เมษายน 2021

การศึกษา : โรงเรียนปากเกร็ด

- ภาษาไทย, GPA 2.00

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี ,บางใหญ่

เงินเดือนล่าสุด : 22,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้จัดการแผนกปูน

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้จัดการแผนกปูน : ธันวาคม 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- วิทย์ คณิต, GPA 2.31

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,กระทุ่มแบน

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการคลังสินค้าแผนกเครื่องมือแพทย์

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- ธุรการคลังสินค้าแผนกเครื่องมือแพทย์ : เมษายน 2018 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

- อังกฤษ-ฝรั่งเศส, GPA 2.00

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 13,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : shift manager

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 1 บริษัท )

- shift manager : กุมภาพันธ์ 2017 - มิถุนายน 2020

การศึกษา : โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 2.53

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตดินแดง ,เขตห้วยขวาง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขนส่งสินค้า

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานขนส่งสินค้า : พฤษภาคม 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

- รัฐประศาสนศาสตร์, GPA 3.21

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 10,334 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Part-time

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- Part-time : พฤษภาคม 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, GPA 3.96

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 7,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Pormoter

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 7 เดือน ( 2 บริษัท )

- Pormoter : สิงหาคม 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- รัฐประศาสนศาสตร์, GPA 2.51

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตธนบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 9,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : supervisor

สาขาอาชีพ : ขนส่ง/คลังสินค้า / คลังสินค้า

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- supervisor : สิงหาคม 2016 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม

- วิทย์ คณิต, GPA 3.65

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี ,คลองหลวง

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top