fbpx
29พ.ค.

10 อันดับงานมาแรงในปี 2024

ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญของคนทำงานคือต้องอัพเดตติดตามทักษะและโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ บทความนี้ออร์คิดจ๊อบจะพาไปดู 10 อันดับงานที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดในปี 2024

1.โปรแกรมเมอร์ AI : ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตเรา และมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนาและใช้งานระบบ AI ได้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และความเข้าใจในโดเมน

2.นักกู้ภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Expert) : การโจมตีทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถปกป้องระบบและข้อมูลจากภัยคุกคามเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเครือข่าย ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ รวมถึงวิธีการโจมตีทางไซเบอร์

3.การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) : ธุรกิจต่าง ๆ ย้ายไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น และมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยพวกเขาเข้าถึงลูกค้าทางออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เครื่องมือค้นหา และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อื่น ๆ

4.นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) : ธุรกิจต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก และมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลนั้นและดึงข้อมูลเชิงลึกออกมา นักวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องมีความรู้ด้านสถิติโดยเฉพาะ

5.นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) : ความต้องการซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ มีอยู่เสมอ และมีความต้องการนักพัฒนาที่สามารถสร้างและดูแลรักษาซอฟต์แวร์นั้น นักพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรม เฟรมเวิร์ก และเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์

6.UX/UI Designer : กลายเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูง ในการออกแบบประสบการณ์จากการใช้เว็บไซต์จากผู้ใช้งานจริง ให้ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใช้งานง่าย ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างความประทับใจ ดึงดูดผู้ใช้ ไม่ได้จำกัดแค่การออกแบบกราฟิก แต่ต้องเข้าใจผู้ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการออกแบบ  และทักษะการวิเคราะห์ เข้าใจเทคโนโลยีเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ

7.ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน : ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานจำเป็นต้องมีความรู้ด้านโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการความเสี่ยง

    8.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) : นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองและทำนายอนาคต พวกเขาเป็นที่ต้องการสูงในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการเงิน การดูแลสุขภาพ และการค้าปลีก นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำเป็นต้องมีความรู้ด้านสถิติ การเขียนโปรแกรม และการเรียนรู้ของเครื่องมือในการทำงาน

    9.ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ (AI in Healthcare Specialist) : ปัญญาประดิษฐ์กำลังถูกนำมาใช้ในด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนาและใช้งานระบบ AI ในทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการแพทย์ด้วย

    10.ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Specialist) : ประชากรบนโลกกำลังมีอายุมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจึงเป็นที่ต้องการในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ

    การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานเป็นสิ่งที่จำเป็น การพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านที่ต้องการ จะช่วยให้คุณสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ