fbpx
18เม.ย.

ชาวออฟฟิศห้ามพลาด วิธีเลี่ยงการเป็นออฟฟิศซินโดรม

“ออฟฟิศ ซินโดรม” หรือ “Office Syndrome” เป็นอาการที่พบมากในคนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมของสำนักงาน เช่น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการขยับร่างกายมากพอ การนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้อง หรือการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดอาการเจ็บปวดไปในหลายส่วนของร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ และอาการเมื่อยล้าต่างๆ

ออฟฟิศ ซินโดรม มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานที่ต้องนั่งนานๆ และขาดการออกกำลังกาย การป้องกันออฟฟิศ ซินโดรมสามารถทำได้โดยการปรับท่านั่งให้ถูกต้อง การเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน นอกจากนี้การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและลดอาการของโรคนี้ด้วย

💻วิธีรักษาออฟฟิศ ซินโดรม

แล้วจะรักษาออฟฟิศซินโดรมได้อย่างไร ออร์คิดจ๊อบมีหลายวิธีการรักษาและป้องกัน ที่จะช่วยให้ทุกคนได้รู้สึกว่าอาการลดลงและป้องกันไม่ให้อาการของโรคออฟฟิศ ซินโดรม มาฝากกัน

1. การนั่งในท่าที่ถูกต้อง ปรับท่านั่งให้สม่ำเสมอและเปลี่ยนท่านั่งเมื่อเหมาะสม เช่น ใช้เก้าอี้ที่มีรองรับส่วนหลัง ตั้งโต๊ะและเก้าอี้ให้สูงพอที่จะทำให้เข่าและสะโพกอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าพื้น ใช้พนักพิงหลังเพื่อรองรับส่วนล่างของหลัง

2. การเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย ควรใช้เวลาพักผ่อนและเคลื่อนไหวเป็นประจำ ทำการยืดเส้นเป็นครั้งๆ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดินหรือวิ่ง โยคะ หรือการเข้าฟิตเนส

3. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการตั้งคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมสำหรับร่างกาย สามารถช่วยลดการขยับร่างกายในท่าที่ผิดปกติและลดการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมได้

4. การรักษาโดยนักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดอาจช่วยในการปรับท่านั่งและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกกล้ามเนื้อ เพื่อเสริมสร้างและป้องกันอาการเจ็บปวด

5. การพูดคุยกับแพทย์หรือนักจิตวิทยา หากมีอาการที่รุนแรงหรือไม่ผ่อนคลายแม้แต่น้อย ควรพูดคุยกับแพทย์หรือนักจิตวิทยา เพื่อให้คำแนะนำและการรักษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

การรักษาออฟฟิศซินโดรมมักจะเป็นการผสมผสานระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมที่สุดในการทำงาน และจะได้ทำงานอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาสุขภาพเข้ามารบกวนชีวิตการทำงาน