fbpx
07พ.ค.

สวัสดิการที่องค์กรควรมีให้พนักงาน

สวัสดิการคืออะไร

สวัสดิการ (Benefits) คือสิ่งที่องค์กรหรือบริษัทให้แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน สวัสดิการสามารถเป็นทั้งสิทธิพิเศษที่องค์กรต้องการให้แก่พนักงานตามกฎหมายหรือนโยบายภายใน และอาจเป็นสิทธิพิเศษเพิ่มเติมที่องค์กรเสนอเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและเพื่อให้พนักงานมีแรงใจในการทำผลงานที่ดีขึ้นด้วย

การสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ตัวอย่างของสวัสดิการที่บริษัทอาจให้แก่พนักงานได้แก่

1. ประกันสุขภาพ : ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล

2. การลาพักผ่อน : ลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอด, ลาพักผ่อน

3. เงินเดือนและโบนัส : เงินเดือนที่เหมาะสมและโบนัสตามผลการทำงาน

4. การฝึกอบรมและพัฒนา : โอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้

5. สวัสดิการบำรุงเลี้ยง : การสนับสนุนการเกิดมีลูก, การเสริมสร้างครอบครัว

6. สวัสดิการการเงิน : การออมเงินสำรองฉุกเฉิน, การผ่อนชำระสินเชื่อ, การออมเงินบำนาญ

7. สวัสดิการที่เกี่ยวกับการทำงาน : บรรยากาศทำงานที่เป็นกันเองและพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

สวัสดิการเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน โดยทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และรู้สึกสบายใจในองค์กรที่ทำงานอยู่

ทำไมต้องมีสวัสดิการให้พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

การมีสวัสดิการให้พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เหตุผลที่ต้องมีสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด ก็มีเหตุผลคร่าวๆ ดังนี้

1. การดูแลความพึงพอใจของพนักงาน การมีสวัสดิการที่ดีส่งเสริมความพึงพอใจของพนักงานในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และบรรยากาศในที่ทำงานที่ดีขึ้น

2. การส่งเสริมและการพัฒนาพนักงาน การมีสวัสดิการที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงาน ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว โดยทำให้พนักงานมีความพร้อมที่จะรับภาระงานที่มีความท้าทายมากขึ้น

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดความเครียด การมีสวัสดิการที่ดีอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยลดความเครียดในที่ทำงาน

4. การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ การมีสวัสดิการที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ เช่น ประกันสุขภาพและโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

5. การดูแลความบาลานซ์ระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน การมีสวัสดิการที่เกี่ยวกับการทำงานและชีวิตส่วนตัว ช่วยสร้างบาลานซ์ในการดำเนินชีวิตของพนักงาน และช่วยให้พนักงานมีความสุขและความพึงพอใจในการทำงาน

ดังนั้น การมีสวัสดิการที่ดีนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรควรพิจารณา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานในระยะยาว

สวัสดิการที่องค์กรควรมีให้พนักงาน

สวัสดิการที่องค์กรควรมีให้พนักงานมีหลากหลายแบบและจะต่างกันตามความต้องการและวัฒนธรรมของบริษัท แต่มีบางอย่างที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ควรมีเสมอ

1. ประกันสุขภาพ การให้มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานและครอบครัว เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในเรื่องสุขภาพของตนเองและครอบครัว

2. การลาพักผ่อน การมีระบบลาพักผ่อนที่ยืดหยุ่นและเข้าใจต่อความต้องการของพนักงาน รวมถึงลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี เป็นต้น

3. การฝึกอบรมและพัฒนา องค์กรควรให้โอกาสให้พนักงานพัฒนาทักษะและความรู้ตามความต้องการและสายงาน เช่น การจัดงานฝึกอบรมในหลายๆ ด้าน การสนับสนุนให้ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เป็นต้น

4. การเงินและสวัสดิการ นอกจากเงินเดือนพนักงานยังควรได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง โบนัส หรือค่าครองชีพ

5. บรรยากาศการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม เช่น การเติดต่อกันในหน่วยงาน การทำงานแบบไฮบริด หรือการสร้างพื้นที่ทำงานที่สะอาดและน่าทำงาน

การมีสวัสดิการที่เหมาะสมและให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของพนักงานจะช่วยสร้างบรรยากาศทำงานที่ดีและส่งเสริมผลการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้ในที่สุด