fbpx
28ธ.ค.

ไม่มีใครเคยเสียชีวิตเพราะทำงานหนัก จริงหรือ?

ไม่มีใครตายหรือเสียชีวิตจากการทำงาน งานหนักไม่เคยฆ่าใครตาย กับประโยคฝังหัวคนทำงาน จริงหรือไม่ ที่การหักโหมทำงานหนักจนไม่ได้พักผ่อน จะไม่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ในขณะที่มีข่าวมากมายเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่ทำงานหนักจนไม่ได้พักผ่อน หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ต้องมาเสียชีวิตลง

แน่นอนว่าการทำงานในปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาโฟกัสกับการบริหารเวลาชีวิตให้สมดุลมากขึ้น เพราะการทำงานเป็นส่วนสำคัญและส่วนใหญ่ของชีวิตก็จริง แต่หากสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ ไม่พร้อมต่อการทำงาน ก็ส่งผลให้งานที่ออกมาทำได้อย่างไม่เต็มที่ ทั้งส่งผลต่อร่างกาย แล้วยังส่งผลต่อหน้าที่การงานอีก หรือในบางรายที่รู้สึกมีอาการป่วยแต่ก็ยังไปทำงานก็อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันได้

การพักผ่อนไม่ใช่แค่การนอนเยอะๆ แต่รวมไปถึงการพักผ่อนระหว่างการทำงาน การพักผ่อนหลังเลิกงาน การพักผ่อนในวันหยุด การออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความตื่นตัวในชีวิต ไม่จบปลักอยู่แต่กับงาน เพราะการนอนเยอะไปบางทีทำให้เราไม่ตื่นตัว เฉื่อยชา ง่วงนอนตลอดทั้งวัน

ดังนั้น ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ควรดูความเหมาะสมของเนื้องาน ตำแหน่งงาน ชั่วโมงการทำงาน หรือแม้แต่การลางาน เพราะทุกๆอย่างจะส่งผลต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างเอง นายจ้างก็ไม่ได้งาน ลูกจ้างก็ต้องมาเสียสุขภาพ การทำงานควรมีความสุขทั้งสองฝ่าย และเราไม่อยากเห็นกรณีการเสียชีวิตจากการหักโหมการทำงานอีก