fbpx
21มิ.ย.

2 ทักษะที่ HR ควรมี เพื่อให้คนในองค์กรยอมรับ

บทความนี้เราจะมาพูดถึง “การเป็น HR ที่คนในองค์กรยอมรับ”  ในหลายๆ สถานการณ์ เวลาที่เราพูดถึง HR เชื่อว่าพนักงานเกินครึ่งจะมีความเบ้ปากแบบอัตโนมัติแน่นอน  ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยมี Magazine เล่มหนึ่งที่เคยลงบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ โดยใช้ชื่อว่า ‘Why We Hate HR?’ ทำไมเราเกลียด HR?  ซึ่งข้อมูลที่หนังสือเล่มนี้รวบรวมมาได้ก็มีอยู่หลายเหตุผลด้วยกัน  เช่น

  • HR เข้าข้างบริษัทมากกว่าพนักงาน
  • HR ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
  • พนักงานส่วนใหญ่มองว่า HR ดูไม่น่าเชื่อถือ พึ่งพาไม่ได้
  • HR บางคนรู้จักงาน HR แค่ผิวเผิน ไม่มีความเชี่ยวชาญ

อันนี้เป็นแค่เหตุผลส่วนหนึ่งนะที่ผู้เขียนเขานำมาเล่าให้ฟัง แต่ในปัจจุบันนี้หน้าที่และบริบทของ HR ถูกเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมาก จากกองหลังเราต้องมาอยู่กองหน้าแล้ว เพราะฉะนั้น เราจะต้องทำให้พนักงานเห็นว่าเราคือ Business Leader ตัวจริงให้ได้  แล้ว HR ต้องทำยังไงถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร หรือว่าดูน่าเชื่อถือในสายตาของคนในองค์กร

เรื่องหลักๆ คือ HR ต้องพัฒนา 2 Skills ที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ เพราะมันคือ Key Success ที่จะทำให้ HR ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร  นั่นก็คือ  

👥1. Specialist Skills เราต้องเก่งในงานหลัก คือรู้จริงในเนื้องานของตัวเอง เพราะหัวใจหลักของการเป็น HR ก็คือการดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะฉะนั้น เราจะต้องเก่งตั้งแต่การเลือกคนเข้ามา ทำงาน เช่น เราจะต้องรู้จักการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการสรรหาเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และได้ ประสิทธิผลสูงสุด รู้วิธีการสร้าง employer branding สร้างคุณค่าให้กับองค์กรเพื่อดึงคนเก่งๆ เข้ามาทำงาน

นอกจากนี้ ก็ยังมีเรื่องของการออกแบบสวัสดิการและ EVP ที่ช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น, การรู้กฎเกณฑ์กฎหมายแรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานของ HR เป็นไปตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมมากที่สุด   

ซึ่ง HR จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เชี่ยวชาญ รู้จริงในหน้าที่ของตัวเอง เป็น HR ที่ขับเคลื่อนองค์กรได้  นี่คือสิ่งที่จำเป็นมากๆ สำหรับ HR ยุคใหม่ ที่จะก่อให้เกิดการทำงานแบบมืออาชีพที่คนในองค์กรทุกคนจะเชื่อมั่นและไว้วางใจ

👥2. เราจะต้องมี Leadership Skills เพราะอย่าลืมว่า HR ในยุคนี้ คือ Business Leader เพราะฉะนั้น Leadership Skills    จึงไม่ใช่แค่เรื่องของผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของธุรกิจอีกต่อไป แต่จะเป็นเรื่องของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะ HR ที่ต้อง   ทำงานร่วมกับทุกคนในองค์กร ดังนั้น HR จึงจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ เพื่อ Lead คนในองค์กรและหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่การที่ HR จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องมี Leadership Skills ของงาน HR ทั้งหมด 4 อย่าง ก็คือ

⭐1. จะต้องรู้จักนำเป้าหมายขององค์กรมาย่อยเป็นนโยบายของ HR และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือ พูด    ง่ายๆ ก็คือการนำเป้าหมายขององค์กรมาแปลงเป็นการกระทำหรืองานต่างๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและต้องมีส่วนช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้น HR จะต้องเน้นการทำงานในเชิงนโยบายมากขึ้น เราอาจจะต้องหาตัวช่วยเพื่อลดเวลาที่ ต้องสูญเสียไปกับงาน admin ในแต่ละวันลง เพื่อมาทำงานในเชิงรุกแทน

⭐2. HR ต้องสร้างสังคม Empathy หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน องค์กรที่มีแต่ความแตกแยก จะแสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน HR ยังไม่เข้มแข็งพอ ทำให้ไม่สามารถจัดการกับความแตกแยกในองค์กรได้ แล้วถามว่า HR จะต้องทำอะไรบ้าง?

  • หนึ่งคือต้องตั้งใจฟังอย่างจริงใจ  เพราะการรับฟังแบบ active listening หรือ deep listening จะทำให้ HR รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไข
  • สองคือ ต้องเข้าหาพนักงานแต่ละคน การเดินเข้าไปทำความรู้จักพนักงานแต่ละคน จะทำให้  HR รับรู้ถึงความต้องการของพนักงาน และสามารถวางแผนและพัฒนาพนักงานให้ตรงจุดมากขึ้น
  • ข้อที่สาม ต้องให้คำปรึกษาพนักงานได้ HR ควรมองตัวเองให้เป็นเพื่อนกับพนักงาน คอยให้คำแนะนำ เข้าใจความเป็นไปของพนักงานทุกคน สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร
  • และสุดท้าย HR ควรหมั่นฝึกฝนเรื่องการเห็นอกเห็นใจคนอื่น ให้เป็นนิสัย

⭐Leadership Skills ข้อที่ 3  HR จะต้องพัฒนา Resilience Skill ให้เกิดขึ้นในองค์กร พูดง่ายๆ ก็คือ ทักษะในการพลิกสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือเราอาจจะใช้คำว่า “ล้มแล้วลุกให้เร็ว” ก็ได้  คนที่มีทักษะนี้ จะมีความแข็งแกร่ง สามารถรับมือกับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ ได้ดี  ซึ่งเหมาะกับคนทำงานในยุคนี้มากๆ เพราะบางครั้งเราอาจต้องรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า หรือเรื่องที่มันไม่เป็นไปตามแผน แต่การมี Resilience Skill จะทำให้เรารู้จักยอมรับความจริง  กลับไปทบทวนปัญหาและทบทวนตัวเอง เพื่อที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

⭐ข้อสุดท้าย HR จะต้องบริหารความขัดแย้งในองค์กร ชี้นำทางออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะความขัดแย้งในองค์กรเกิดขึ้นทุกวัน  ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางความคิด วิธีการทำงานที่แตกต่างกัน บุคลิกภาพ  ทัศนคติ ความเชื่อ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบในด้านลบ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรเกิดความแตกแยก องค์กรไร้เสถียรภาพ เสียโอกาสในการแข่งขัน    หรือสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป เพราะฉะนั้น  HR จะต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงและสามารถนำเสนอแนวทางที่ดีในการลดความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่าย

เรื่องของทักษะต่างๆ เหล่านี้ อาจจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมานานแล้วนะ แต่หลายคนก็อาจจะมองข้ามไป เพราะฉะนั้น HR ควรเริ่มติดกระดุมให้ถูกตั้งแต่เม็ดแรก หมั่นฝึกฝนทักษะที่จำเป็นให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในองค์กรนะ