fbpx
27ก.ค.

คนเก่าหัวโบราณ กับองค์กรที่ต้องไปต่อ บางองค์กรอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ “พนักงานเก่าเขาไม่ยอมเปลี่ยน” เมื่อองค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบางอย่าง จนเป็นเหตุให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ได้ หรือได้แต่ใช้เวลานานมากเกินไป หรือเลวร้ายกว่านั้น อาจถึงขั้นที่ต้องย้ายคนเก่าออกจากที่เดิม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วสิ่งที่ถูกต้องหรือเหมาะสมควรเป็นอย่างไร

👉คำตอบ คือ ทุกอย่างเป็นคำตอบที่ถูกต้องหมด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขบังคับของแต่ละองค์งานในแต่ละช่วงเวลาด้วย อะไรทำให้คนเก่าต่อต้านหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เราลองมาช่วยกันคิดดูว่า หากองค์กรหนึ่งมีอายุยาวนานมา 10 กว่าปี โดยยังคงมีพนักงานเก่าแก่ที่เริ่มงานตั้งแต่วันแรกและยังคงอยู่มาถึงวันนี้ แต่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง เป็นไปได้ไหมที่

✅เขาเข้ามาทำงานด้วยเงื่อนไขการแข่งขันเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ ความรู้และความสามารถที่มีในขณะนั้น ซึ่งเพียงพอต่อเนื้องานและความต้องการในขณะนั้น แต่ทว่า ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยน เงื่อนไขการแข่งขันไม่เหมือนเดิม ในขณะที่ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เขาก็ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติม ทำงานตามความเคยชินจนชำนาญและคาดการณ์ต่าง ๆ ได้ หากวันนี้ ต้องเปลี่ยนทำสิ่งใหม่ ๆ ย่อมต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย สิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ และไม่พร้อมที่จะต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ ๆ อะไรอีกครั้ง จึงเป็นเหตูที่เขาจะต่อต้านหรือไม่ยอมรับร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมวลีเด็ดที่มักเอ่ยอ้างเสมอว่า “ของเดิมก็ดีอยู่แล้ว ทำมาตั้งนานก็ไม่เห็นมีปัญหา บริษัทก็เจริญเติบโตมาตลอด อยู่ดี ๆ จะหาเรื่องเปลี่ยนแปลงทำไม หากเปลี่ยนแล้วแย่กว่าเดิม ใครจะรับผิดชอบ”

✅เขาอาจกังวลที่ต้องสูญเสียบทบาทหรือความสำคัญในสิ่งเดิม ๆ ที่เขาคุ้นเคยอยู่ เพราะความชำนาญในสิ่งที่เขาทำมาเป็น 10 ปี ย่อมสร้างบารมีแห่งศรัทธาและความน่าเชื่อถือในองค์ความรู้ที่มีอยู่ หากการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ พร้อมคนอื่น อาจทำให้ทุนเดิมที่มีอยู่ไม่ส่งผลในทางที่เขาคาดหวัง จึงเป็นเหตุให้เกิดการต่อต้านเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ก็เป็นได้

✅เขาอาจกลัวการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่รู้แน่ชัดว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น จะส่งผลต่อความมั่นคงในสถานภาพและหน้าที่การงานของเขาอย่างไร หากเขาก้าวตามความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ทัน หรือไม่สามารถเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว อนาคตของเขาจะเป็นย่างไร

✅อื่น ๆ ที่เพื่อนๆ น้องๆ จะช่วยเสริม เพิ่มเข้ามา หากเราเข้าใจที่มาของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และมองอย่างเข้าใจและเป็นธรรมว่า วันนั้น เมื่อ 10 กว่าปี ที่แล้ว เรารับเขาเข้ามาทำงานภายใต้เงื่อนไขและสภาวะการแข่งขันอย่างหนึ่ง แต่วันนี้ 10 ปีผ่านไป อะไร ๆ ก็ไม่เหมือนเดิม ดังนั้น มันไม่ใช่ความผิดของเขาที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดของเขา เรามีหน้าที่
🔹🔹🔹ทำความเข้าใจ ให้ความมั่นใจ และเป็นกำลังใจให้เขาเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจและสบายใจ
🔹🔹🔹 สามารถคาดการณ์กับอนาคตของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น หากเราเข้าใจได้อย่างนี้ เราจะจูงมือเขาเดินต่อไปกับเรา เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปด้วยกัน โดยไม่ทอดทิ้งให้ใครต้องตกอยู่ข้างหลังหรือจำใจต้องเดินจากไป

ใส่ความเห็น