fbpx
10ก.ค.

สำหรับงานประจำของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเปรียบเหมือนพื้นที่เซฟโซนที่ปลอดภัยที่สุด และสำคัญไปกว่านั้นคือการเติบโตและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อหน้าตาทางสังคม หรืออื่นๆ อีกหลายๆเหตุผล ดังนั้นต้องทำอย่างไรเพื่อพัฒนาตัวเอง ให้ได้เลื่อนขั้นในการทำงาน

1.ต้องสร้างหรือทำสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้อื่นหรือคนในทีมและพร้อมที่จะแข่งขัน สำหรับความก้าวหน้าในอาชีพสิ่งแรกที่จะต้องเจอคือการแข่งขันเพื่อเป็นที่ 1 เพราะไม่ว่าตำแหน่งหัวหน้างานหรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ จนไปตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ล้วนเป็นตำแหน่งที่มีคนทำงานไม่เยอะ แต่ต้องมีการแข่งขันสูง นอกจากการแข่งขันแล้ว ต้องเพิ่มสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับทีม และผู้อื่น เช่น การออกแบบระบบทำงานให้ทำงานง่ายขึ้น หรือ การนำเสนอสินค้าช่วยให้ ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่าของสินค้าและเพิ่มปริมาณคำสั่งซื้อ เพราะฉะนั้น การแข่งขันบวกกับการสร้างสิ่งใหม่ๆ ต้องมาพร้อมกันเสมอ

2.ต้องอดทนและต้องมีบทบาทการเป็นผู้นำ ในบางครั้งบทบาทการเป็นผู้นำมีสำคัญมาก เหมือนคำพูดคำนึงที่บอกว่า สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ  ก็หมายถึงโอกาสที่เราต้องรู้จักรอคอย และเมื่อมีโอกาสนั้นมาต้องกล้าชน กล้ารับ ในบางครั้งโอกาสไม่ใช่มาเฉพาะในด้านบวก  ครั้งอุปสรรคก็มา ดังนั้นเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆอดทน อดกลั้นให้เป็น

3.การตัดสินใจ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการเลื่อนขั้นตำแหน่งงาน ทำไมถึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะขนาดแค่เรื่องปกติในชีวิตของเราก็ต้องมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา จนบางครั้งเราเองก็ไม่อยากหรือเบื่อกับการตัดสินใจ แต่สำหรับผู้บริหารแล้ว การตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจแค่ถูกหรือผิด แต่การตัดสินใจมาพร้อมกับความรับผิดชอบ เช่น ตัดสินใจเพื่อลงทุนในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และยังต้องดูว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะถ้าสำเร็จก็จะเป็นผลงานของคุณเอง แต่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องเรียนรู้ในข้อผิดพลาดและแก้ไขอยู่เสมอ

4.การประเมินตนเองอยู่เสมอหรือการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สิ่งนี้อาจจะฟังดูดีแต่หลักขั้นตอนปฏิบัติควรทำอย่างไร ตัวอย่างเช่น การทำสถิติ การเก็บข้อมูลแล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นข้อแตกต่าง แล้วข้อแตกต่างนั้นออกมาในแง่ดีหรือแง่ลบแล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องตัดสินใจเพื่อนำข้อแตกต่างที่ได้มาพัฒนางานให้ออกมาดีที่สุด

ดังนั้น จากสี่ข้อที่กล่าวมาจะพบว่า การพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่แค่การทำสิ่งเดียวแล้วจะเลื่อนตำแหน่งได้ ไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องของคน เรื่องของการตัดสินใจ ถึงจะสามารถก้าวสู่ตำแหน่งงานที่เลื่อนขั้นได้และเราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยคุณในการพัฒนาตัวเองและเลื่อนตำแหน่งในการทำงานได้