fbpx
21ก.พ.

Gen Z ต้องทำยังไงเมื่อต้องทำงานกับ Gen ที่ต่างกัน

การทำงานร่วมกับ Generation ที่ต่างกันถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็เสริมสร้างวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในทีมได้มาก การทำงานในปัจจุบันเต็มไปด้วยความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างในมุมของวัยรุ่น พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย Gen ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Gen X, Gen Y, และ Gen Z ซึ่งแต่ละ Gen ก็มีวัฒนธรรมการทำงาน สไตล์การสื่อสาร และค่านิยมที่แตกต่างกันของชาว Gen Z ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน การปรับตัวให้เข้ากับ Gen อื่นๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

Gen Z เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่ชีวิตการทำงานและเริ่มทำงานร่วมกับคนจาก Gen อื่น ซึ่งแต่ละ Gen ก็มีวัฒนธรรมการทำงานและมุมมองที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ชาว Gen Z ทำงานร่วมกับ Gen อื่นได้อย่างราบรื่น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Gen อื่น

การทำความเข้าใจลักษณะของ Gen ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มนี้ได้ดีขึ้น ซึ่ง Generation หมายถึงกลุ่มคนภายในรุ่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ระบุด้านลักษณะเด่นต่อไปนี้อาจมีความแตกต่างกันตามสังคมและวัฒนธรรม แต่ก็ยังมีลักษณะทั่วไปที่สามารถระบุได้

Gen Baby Boomer (54-72 ปี) : มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน และให้ความสำคัญกับตำแหน่ง

Gen X (38-53 ปี) : แบ่งเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวชัดเจน ชอบทำงานอิสระ และให้ความสำคัญกับผลลัพธ์

Gen Y (21-37 ปี) : เน้นใช้เทคโนโลยี ชอบการทำงานแบบมีส่วนร่วม และชอบความท้าทาย

การศึกษาเกี่ยวกับ Gen อื่น จะช่วยให้ Gen Z เข้าใจพฤติกรรม แรงจูงใจ และวิธีการสื่อสารของคนแต่ละ generation ได้เป็นอย่างดี

ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำงานที่หลากหลาย

Gen Z อาจจะคุ้นเคยกับการทำงานแบบดิจิทัล สื่อสารกันแบบสั้นๆ และทำงานเป็นทีม แต่ Gen อื่นอาจจะชอบการทำงานแบบดั้งเดิม การสื่อสารแบบตัวต่อตัว และการทำงานแบบอิสระ การปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำงานที่หลากหลายเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานที่มีหลากหลายด้าน ดังนั้น Gen Z จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำงานที่หลากหลาย เช่น

เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะกับ Gen นั้นๆ เช่น Gen Baby Boomer อาจจะชอบการสื่อสารแบบตัวต่อตัว

ทำงานร่วมกับผู้อื่น : เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับคนจาก Gen อื่น แบ่งปันความคิดเห็น และรับฟังมุมมองของผู้อื่น

เปิดใจรับความคิดเห็น : Gen Z อาจจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างจาก Gen อื่น แม้จะไม่เห็นด้วย แต่ก็ยอมรับความเห็นต่าง ไม่ติดสินว่าความคิดที่ต่างจากเรานั้นผิด และเต็มใจรับฟังทุกความเห็น และตอบกลับอย่างเป็นกลางที่สุด

เรียนรู้จาก Gen ที่ต่างกัน

Gen Z เติบโตมากับเทคโนโลยี อาจจะคิดว่ามีความรู้มากพอจากการศึกษาด้วยตนเอง เลยคิดว่าตัวเองพร้อมทำงานแล้ว แต่ก็อยากให้ขอคำแนะนำ Gen อื่นๆ ที่มีประสบการณ์มากกว่า จะช่วยให้ Gen Z อัพสกิลความสามารถและความรู้

การทำงานร่วมกับคนที่มี Gen ที่ต่างกันอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากมีความแตกต่างในวัฒนธรรมการทำงานและวิธีการคิดที่ต่างกัน ดังนั้น การสื่อสารและการเข้าใจถึงความต้องการและคุณค่าของGen อื่นๆก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรทำตามคำแนะนำเหล่านี้

  • ขอคำปรึกษาจาก ผู้มีประสบการณ์
  • เรียนรู้จากประสบการณ์ของ Gen อื่นๆ
  • ร่วมมือกับ Gen อื่นๆ ในการทำงาน
  • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจาก Gen อื่นๆ

การทำงานร่วมกับ ที่ต่างกันถือเป็นการเพิ่มทักษะที่สำคัญในหลายๆด้าน ควรปรับตัวตามความต้องการของกันและกันจะช่วยให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Gen อื่น ๆ สำหรับ Gen Z นั้นมีความสำคัญมากเนื่องจากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดี ควรยอมรับและเคารพความแตกต่างทางความคิดและมุมมองของ Gen อื่น ๆ แบ่งประสบการณ์ส่วนตัวและเรื่องราวต่างๆ ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจกันมากขึ้น การแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์และความสนใจร่วมกัน ต้องพยายามเข้าใจความคิดเห็นและมุมมองของ Gen อื่น ๆ โดยไม่ตัดสินคนอื่นโดยเอาความคิดเราเป็นหลัก แต่ควรสนับสนุนและให้กำลังใจกันเป็นสิ่งสำคัญมาก

เราสามารถทำงานร่วมกับ Gen ที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราตัดความอคติที่มีต่อความคิดของคนอื่นได้แล้ว เราก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น อาจต้องการการเข้าใจความแตกต่างนี้และการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของ Gen Z ที่จะทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถนำเสนอไอเดียและทักษะที่หลากหลายออกมาได้