03มิ.ย.

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือที่เรียกว่า HR นั้นก็คือ การรับสมัครพนักงานที่ดีและมีศักยภาพเข้ามาทำงานในบริษัทให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างไรก็ตาม บางครั้ง HR ของบริษัทก็ไม่ได้ทำหน้าที่รับสมัครและหาพนักงานด้วยตนเองเสมอไป แต่จะไปใช้บริการบริษัทจัดหางานแทน
แล้วทำไม HR บางบริษัทจึงเลือกใช้บริการจาก บริษัทจัดหางานแทนที่จะทำเอง เราจะมาสรุปให้ฟัง
บริษัทจัดหางาน หรือ Recruitment Agency เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้า คอยจัดหาพนักงานให้แก่บริษัทที่กำลังต้องการพนักงาน ตามคุณสมบัติที่กำหนด
พูดง่าย ๆ คือ บริษัทจัดหางานทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ที่ช่วยประสานให้ผู้ที่กำลังหางาน และบริษัทที่กำลังหาพนักงานใหม่มาเจอกัน
หลายคนอาจจะสงสัยว่า ในเมื่อแทบจะทุกบริษัทนั้นมีฝ่าย HR มีหน้าที่หาพนักงานให้เข้ามาทำงานในบริษัทอยู่แล้ว แล้วทำไมยังต้องไปเสียเงินให้ทางบริษัทจัดหางานมาทำหน้าที่ในส่วนนี้อีก
จริง ๆ แล้วข้อดีของการใช้บริษัทจัดหางานให้มาทำหน้าที่หาพนักงาน แทนฝ่าย HR มีหลายอย่าง เช่น

– ช่วยประหยัดเวลาในการคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
แม้ว่าหนึ่งในหน้าที่สำคัญของฝ่าย HR คือการจัดหาพนักงานให้แก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ในบริษัท แต่อย่าลืมว่า HR นั้นยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นอีก เช่น การคำนวณเงินเดือน การดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท การจัดอบรมต่าง ๆ รวมไปถึงการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
ซึ่งหากฝ่าย HR ต้องมาอ่านใบสมัครทุกใบของผู้สมัคร หรือแม้แต่การประสานงานเพื่อนัดสัมภาษณ์ การจัดเตรียมเอกสารการสมัครต่าง ๆ อาจทำให้เสียเวลาอย่างมากในการไปทำงานอื่น ดังนั้นหลายบริษัทเลือกใช้บริการบริษัทจัดหางาน ก็เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมไปถึงเรื่องของงานเอกสารอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

– เข้าถึงกลุ่มของคนที่หางานได้มากกว่า
งานบางตำแหน่งนั้น เป็นงานเฉพาะหรือเป็นงานที่มีผู้มาสมัครน้อย ทำให้เป็นเรื่องยากที่ฝ่าย HR จะเข้าถึงข้อมูลของคนกลุ่มดังกล่าวได้ จนบางครั้งต้องเสียเวลาในการค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการอย่างมากและยิ่งถ้าตำแหน่งดังกล่าวนั้นมีความสำคัญกับบริษัทมาก หากฝ่าย HR ใช้เวลานานเกินไป ก็จะยิ่งมีผลกระทบกับการทำงานของบริษัทมากขึ้นเท่านั้น
พอเรื่องเป็นแบบนี้ หลายบริษัทจึงตัดสินใจใช้บริการบริษัทจัดหางาน ที่โดยทั่วไปแล้ว บริษัทเหล่านี้จะมีฐานข้อมูลและประวัติของผู้สมัครจำนวนมากพร้อมอยู่แล้ว ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครที่บริษัทต้องการได้อย่างรวดเร็ว

– ได้ข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญในตลาดแรงงาน
ประโยชน์อีกประการของการใช้บริษัทจัดหางาน คือ ฝ่าย HR และบริษัท ได้ข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญในตลาดแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น อัตราค่าจ้างในตลาดของอุตสาหกรรมใด ๆ ในปัจจุบัน บริษัทจัดหางานสามารถเสนอหรือให้คำแนะนำแก่บริษัทที่กำลังมองหาคนว่า อัตราค่าจ้างควรอยู่ที่เท่าไร ในกรณีที่บริษัทไม่มีข้อมูล เพราะถ้าบริษัทประกาศรับสมัครงานตำแหน่งหนึ่ง โดยเสนออัตราค่าจ้างต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในตลาดแรงงานโดยที่บริษัทไม่รู้ อาจทำให้ไม่มีใครอยากมาสมัครงานกับบริษัท ทำให้เสียทั้งเวลาและเสียทั้งโอกาสในการหาคนที่มีคุณสมบัติมาร่วมงานด้วย

– ช่วยหาตำแหน่งสำคัญที่บริษัทยังไม่อยากเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรู้
ทุกวันนี้ หลายธุรกิจแข่งขันกันสูงมาก การขยับตัวด้วยการประกาศรับสมัครงานตำแหน่งใหม่ขึ้นมาของบริษัทหนึ่ง อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่คู่แข่งได้รู้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทกำลังพัฒนาสินค้าชิ้นใหม่ แล้วจำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำในตำแหน่งนี้ หากบริษัทไปลงรับสมัครงานโดยใช้ชื่อบริษัทเอง อาจทำให้คู่แข่งรู้การเคลื่อนไหวหรือคาดการณ์ออกว่า บริษัทของเรากำลังวางแผนที่จะทำอะไร

ดังนั้น บางบริษัทจึงเลือกที่จะใช้บริษัทจัดหางาน เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ แทนที่จะไปหาเอง เพื่อไม่ให้คู่แข่งของบริษัทสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มและทิศทางการทำธุรกิจของตนได้นั่นเอง อีกประเด็นที่เราต้องไม่ลืมเช่นกันก็คือ ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทที่กำลังมองหาคนเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์หลายอย่างจากการใช้บริษัทจัดหางาน แต่ในแง่ของผู้สมัครนั้น การใช้บริษัทจัดหางาน ก็ถือว่ามีประโยชน์เช่นกัน เช่น บางครั้งผู้สมัครงาน อาจไม่มีเวลาในการส่งใบสมัครงานไปให้แก่ทุกบริษัทที่กำลังหาคน ดังนั้น หากผู้สมัครทำการฝากประวัติการสมัครครั้งเดียวให้กับบริษัทจัดหางาน ก็ทำให้บริษัทสามารถกระจายส่งประวัติของผู้สมัครไปยังบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังต้องการพนักงานได้ในคราวเดียว รวมไปถึงช่วยในการนัดวัน เวลา ของการสัมภาษณ์ และการเตรียมตัวต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ด้วย

อ่านมาถึงตรงนี้ คงหายสงสัยแล้วว่า ทำไมบริษัทบางแห่ง ถึงใช้บริษัทจัดหางาน ในการหาพนักงานให้ แทนที่จะเป็นฝ่าย HR ของบริษัทเอง รวมทั้งข้อดีและประโยชน์จากการใช้บริษัทจัดหางานเพื่อมาช่วยค้นหาคนที่บริษัทต้องการ นั่นเอง