fbpx
31ส.ค.
พวกเราก็ช่วยคุณได้ ….. ในการสรรหาพนักงาน ปัญหาที่ HR พบเจอตลอด
เงินเดือนให้น้อยกว่า สวัสดิการไม่เด่น ไม่มีอะไรน่าดึงดูด …การหาคนทำงานก็ยิ่งยากไปอีก 😔 ‼
.
📌 1 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการผู้สมัคร : เพื่อหาส่วนที่สามารถปรับได้ โดยเฉพาะคุณสมบัติผู้สมัคร ซึ่งหากต้องการคนเก่ง มีประสบการณ์ มีทักษะหลากหลาย แต่เงินเดือนน้อย ก็ยิ่งทำให้ยากต่อการหาคน
ทั้งนี้ อาจปรับลดในเรื่องวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ หรืออายุ ให้ดูง่ายขึ้นและเหมาะสมกับเงินเดือนที่ประกาศ เรียกง่าย ๆ ว่าลดคุณสมบัตินั่นเอง แล้วนำไปเสนอเป็นแนวทางให้ต้นสังกัดที่ต้องการคน ว่าสามารถรับพิจารณาด้วยได้ไหม เพื่อเพิ่มโอกาสได้คนเร็วยิ่งขึ้น เช่น มีประสบการณ์ตรง แต่วุฒิไม่ตรง ,น้องจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ แต่จบสายตรงหรือเคยฝึกงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ประกาศ และหากต้นสังกัดยอมรับพิจารณาเพิ่มเติมแล้ว อย่าลืมนำมาปรับข้อมูลในประกาศด้วย
.
📌 2 รวบรวมข้อมูลสถิติเงินเดือนในประกาศงานของบริษัทอื่น : เข้าไปดูประกาศงานของบริษัทอื่นในเว็บหางาน หรือในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ก็ได้ค่ะ แต่เลือกเปรียบเทียบเฉพาะตำแหน่งงานที่เหมือนหรือคล้ายกันเท่านั้น ณ ตอนนี้เขาจ้างเงินเดือนกันเท่าไร และมีสวัสดิการอะไรที่น่าสนใจบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอในการปรับปรุงให้จูงใจผู้สมัครมากขึ้นครับ
.
📌 3 บันทึกสถิติข้อมูลเงินเดือนที่ผู้สมัครต้องการ : กรณีที่เคยมีผู้สมัครมาสัมภาษณ์แล้วปฏิเสธรับงาน หรือไม่รับนัดสัมภาษณ์ เพราะต้องการเงินเดือนที่สูงกว่า ให้บันทึกไว้เลยค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลว่า คุณสมบัติแบบนี้ มีความต้องการเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดคือเท่าไร
.
📌 4 รายงานข้อมูลสถิติ : นำข้อมูลในข้อ 2 และ 3 มารายงานกับหัวหน้าหรือเจ้านายหรือขอความเห็นเพิ่มเติมจากต้นสังกัด เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของงบประมาณการจ้างและสวัสดิการพิเศษต่อไป
.
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาเรื่องการหาคน HR ไม่ควรให้เหตุผลแค่ว่า “เงินเดือนน้อย สวัสดิการไม่ดี” โดยไม่มีข้อมูลอ้างอิง เพราะหากเป็นเช่นนั้น เราจะได้แค่บ่น แล้วก็ไม่มีใครสนใจฟัง สุดท้ายปัญหาก็ไม่ถูกแก้
.
แต่ถ้า HR ทำทุกวิถีทางแล้ว แต่ผู้บริหารหรือบริษัทไม่พิจารณาปรับปรุง ก็คงต้องให้เป็นไปตามนั้นก่อน เพราะเราทำเต็มที่แล้ว ถ้ามีใครมาโทษหรือต่อว่าอะไร ก็คุยกันด้วยเหตุผลและข้อมูล (ซึ่งเคยนำเสนอไปแล้ว) บางครั้ง การหาคนก็มีตัวแปรเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้ แต่ก็ต้องไม่ท้อที่จะทำให้ได้
.
🙏 ขอบคุณข้อมูล : อาจารย์ พรเทพ พงษ์สง่างาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน HR และกรรมการ บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ,กรรมการบริหาร APK Management Center