fbpx

Tiktok

@orchidjobs หลายบริษัทที่จ้างมาแล้วต้องทำงานให้คุ้มที่สุด ซึ่งสาเหตุนี้ก็ทำให้พนักงานทนไม่ไหวได้ . #orchidjobs#recruitment #ทํางาน #ชีวิตคนทำงาน #วัยทํางาน #ออฟฟิศ #สาระความรู้ #องค์กร#บริษท#พนักงานออฟฟิศ #พนักงาน #ลาออก #HR #ทรัพยากรบุคคล ♬ To Be Successful - ZydSounds

Tiktok