fbpx

Account Executive

ที่อยู่บริษัท เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 19,000 – 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 24 – 28 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบริหาร หรือการตลาด

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกพบลูกค้า หรือให้คำปรึกษาลูกค้า มาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
2) มีความสามารถในการนำเสนอเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
3) มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก มีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจำหน่ายเพื่อสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี
2) ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
3) ประเมินความต้องการลูกค้า และหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด
4) สร้างยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด
5) หาลูกค้าใหม่ นัดหมายเข้าพบเพื่อแนะนำสินค้าและบริการ
6) ออกพบลูกค้า และดูแลหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
7) ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ตรงความต้องการลูกค้า
8) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าอินเซนทีฟ
  • ค่าคอมมิชชั่น

To apply for this job please visit forms.gle.