fbpx

Electrical Engineer

ที่อยู่บริษัท เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 23,000 – 35,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 28 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีใบรับรองการประกอบอาชีพวิศวกรรม (ใบกว.)
2) สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad หรือ โปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ ได้
3) ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4) สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดและ ค้างคืนได้
5) มีทักษะในการนำเสนองานได้ดี ทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ดูแลระบบไฟฟ้า ควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกระบวนการผลิต ติดตั้ง จอLED
2) อ่านแบบ เขียนแบบ ถอดแถบ ระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
3) วางแผนการทำงานและ ติดตามความสำเร็จของแต่ละโครงการ
4) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จตามแผนงาน
5) ออกไซต์งาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าที่พัก
  • ค่าล่วงเวลา (โอที)
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.