fbpx

ลงทะเบียนความสนใจบริการของ ORCHIDJOBS.COM เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
มีค่าบริการในการบริการสรรหาพนักงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ ( สำหรับบริษัทที่สนใจบริการสรรหาพนักงาน )
( มีค่าบริการในการสรรหาพนักงาน และบริการสรรหาพนักงานภายในประเทศเท่านั้น )