บริการสรรหาพนักงานประจำ Recruitment Service

              เรามีบริการสรรหาพนักงานประจำที่จะช่วยให้คุณหาคนที่เหมาะสมกับงานได้อย่างรวดเร็ว โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณในการคัดกรองและสรรหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่คุณต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผู้สมัครงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับองค์กรของคุณ

              บริการสรรหาพนักงานประจำ เป็นบริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ หรือกลุ่มสาขาอาชีพเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรของลูกค้าต้องการ

              โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นที่จะช่วยลดขั้นตอนหาคนทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

              นอกเหนือจากการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับผู้สมัครเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขององค์กรของลูกค้า เพื่อลดปัญหาการ Turn Over สูง ที่เป็นปัญหาใหญ่ในการเติบโตของธุรกิจ และการขยายตลาดในปัจจุบัน

ทำไมต้องใช้บริการ Recruitment กับ ORCHIDJOBS.COM?