fbpx
07ต.ค.

สายมูมาทางนี้ ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่ไหนสุดปังในกรุงเทพและใกล้เคียง ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องการค้า

1. ท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดสุทัศน์ฯ ถือเป็นองค์ท้าวที่เก่าแก่องค์หนึ่งเลยทีเลย เปิดให้เข้าไหว้ทุกวัน ขอเรื่องงาน การค้า การเงิน ปังสุดๆ

2. ทัาวเวสสุวรรณ วัดสุทธาราม ย่านซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ฝั่งธนบุรี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงเก่าอยุธยาเลยทีเดียว องค์ท้าวที่วัดนี้ ถือเป็นองค์ใหญ่อันดันต้นๆของไทย การงาน การเงิน การค้า และกำจัดสิ่งชั่วร้าย

3. ท้าวเวสสุวรรณ วัดไผ่เงินโชตนาราม อีกวันเก่าแก่ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ย่านบางคอแหลมที่เป็นเคารพของชาวบ้านแถวนั้น องค์ท้าวเวสมีความสูง 2.90 เมตร เบิกเนตรโดยเจ้าพระประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) นิยมขอเรื่องการไม่มีอุปสรรค การค้า การงาน หางาน เลื่อนขับงาน เลื่อนตำแหน่งงาน การเงิน

4. ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี วัดดังปลุกประแส ท้าวเวสสุวรรณให้ดังปังมากที่สุดในขนาดนี้ จากทุกคนทั่วไทย ต้องไปที่วัดนี้สักครั้งให้ได้ สถานที่แห่งนี้เป็นวัดโบราณตั้งแต่อยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวา ติดกับคลองผีหลอก ขอพร เรื่องการสมัครงาน หางาน และเรื่องการเงินสุดปัง การค้ารุ่งเรือง

.

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์และเป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ประทับอยู่ทางทิศเหนือท่านเป็นทั้งผูคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ โดยท่านจะสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีรูปลักษณ์เป็นยักษ์ถือตะบองขนาดใหญ่

.

ตามความเชื่อ ท้าวเวสสุวรรณสามารถช่วยปัดเป่าวิญญาณร้าย สิ่งชั่วร้ายและสิ่งอัปมลคลทั้งหลาย นอกจากนั้นยังช่วยดลบันดาลโชคลาภและความมั่งคั่ง ให้กับผู้ที่สักการะบูชาท่านและตั้งตนอยู่บนความดีอีกด้วย นอกจากนั้น คนโบราณจะนิยมนำท้าวเวสสุวรรณมาวางไว้บนเสาเตียงเด็กอ่อน เพื่อป้องกันวิญญาณร้ายมารบกวนอีกด้วย

วิธีสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณ

จุดธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก ก่อนสวดให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย รวมถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ใส่ความเห็น