fbpx
07มี.ค.

ทำงานอยู่ดีๆ มีหน้าที่งอกมาเฉย

หน้าที่เพิ่ม แต่เงินเดือนไม่เพิ่ม ต้องทำไง?

การทำงานเกินหน้าที่โดยไม่ได้รับการค่าตอบแทนที่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต และความสบายใจในการทำงาน หากมันกลายเป็นสภาวะที่ต้องทำงานมากเกินไปและไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ต่อความรู้ที่ใช้ไปในการพัฒนาทักษะและความรู้ นอกจากนี้ยังอาจเป็นก่อให้เกิดความผิดหวังและความขุ่นเคืองใจในที่ทำงาน สิ่งสำคัญในการรักษาพนักงานให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพในองค์กร ควรมีการแก้ไขปัญหาการที่มีหน้าที่เพิ่มขึ้นมา โดยออร์คิดจ๊อบมีแนวทางการแก้ไขปัญญาคร่าวๆมานำเสนอ

1. แจ้งกับผู้บริหารหรือผู้จัดการ แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งความต้องการของเรา ในการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้มีความเหมาะสม ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ และช่วยปรับวิธีการทำงาน หรือหน้าที่ให้เหมาะสมกับความต้องการ

2. ขอทีมมาช่วย หากรู้สึกว่างานได้รับงานเกินหน้าที่มากเกินไป หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ก็อาจขอการสนับสนุนจากผู้บริหาร ในการแบ่งหน้าที่หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น

3. พัฒนาทักษะและความรู้ หากงานที่ทำเกินหน้าที่ เราก็จะมีเป็นโอกาสที่จะพัฒนาทักษะหรือความรู้ใหม่ๆ สามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเติบโตและพัฒนาตนเองได้ แต่ก็ควรตระหนักถึงขอบเขตของงานและต้องแน่ใจว่าไม่ได้ใช้เวลามากเกินไปกับงานที่เพิ่มขึ้น

4. เช็คความสามารถตัวเอง เช็คการทำงานของเราเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้รับภาระงานมากเกินไป และตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเองเพื่อให้มีความรู้สึกมั่นใจในการทำงาน

5. คำนึงถึงสุขภาพทางจิต สุขภาพทางจิตและความสบายใจในการทำงานมีความสำคัญ หากรู้สึกว่างานที่ทำมากเกินไปอาจมีผลต่อสุขภาพทางจิต ควรพิจารณาการปรับเปลี่ยนเนื้องานและหาทางออกที่เหมาะสม

การทำงานเกินหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม อาจทำให้รู้สึกไม่พอใจและไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่ดีในการทำงานนั้น ควรพิจารณาการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีความสุขและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

โฟกัสแค่หน้าที่ในตำแหน่งเดียวดีกว่า

การโฟกัสแค่หน้าที่ของเราในตำแหน่งเดียว จะช่วยให้เรามีความเชี่ยวชาญและเติบโตในสาขางานนั้นได้มากขึ้น เมื่อโฟกัสในตำแหน่งเดียว จะช่วยให้เรามีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของอย่างลึกซึ้ง ทำให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และนอกจากนั้นเราจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่งานของคุณมากขึ้น

การที่เรามุ่งทำในส่วนงานของเราจะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตในองค์กร มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากเราจะมีความรู้และความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้นอยู่แล้ว ได้รับการยอมรับในสายงาน โดยอาจช่วยให้ได้รับความนับถือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารในองค์กร แต่ก็ควรระมัดระวังในบางเรื่อง เช่น อาจมีความจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ แต่การโฟกัสในหน้าที่เดียวอาจไม่ใช่เส้นทางที่เหมาะกับทุกคน บางครั้งการสร้างความหลากหลายในทักษะและประสบการณ์อาจมีประโยชน์มากกว่าการโฟกัสในตำแหน่งเดียว การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายและเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการในการทำงานของแต่ละคน

การทำงานหลายอย่างในตำแหน่งเดียวเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยในสถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะในบริบทที่มีทรัพยากรจำกัดหรือบริบทที่ต้องการความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน การทำงานหลายภารกิจในตำแหน่งเดียวกันช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับตัวต่อสภาวะเศรษฐกิจได้ แต่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ ต้องมีความสามารถในการจัดการเวลาและทรัพยากร เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างเหมาะสมด้วย