fbpx
20ก.พ.

ลาออกจากงานควรบอกเหตุผลที่แท้จริงให้HRรู้หรือไม่

การลาออกจากงานสามารถมีเหตุผลหลายประการ โดยบางครั้งเป็นเรื่องส่วนบุคคลของบุคคลเอง และบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน การตัดสินใจลาออกจากงานเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ละคน และมักจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของบุคคลนั้นๆ แต่ในกรณีที่จะลาออกจากงานควรพิจารณาให้ดีว่าเหตุผลที่เลือกลาออกนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการในชีวิตของตนเองหรือไม่

การบอกเหตุผลที่แท้จริงในการลาออกให้กับ HR หรือผู้จัดการ สามารถช่วยให้กระบวนการลาออกง่ายขึ้น และสร้างความเข้าใจจากฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตามการเลือกที่จะเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสามารถในการทำงานในอนาคต

เหตุผลส่วนตัวในการลาออก

การบอกเหตุผลส่วนตัวในการลาออกจากงานเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพราะอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือของคุณในอนาคต เรามีเหตุผลหลักในการลาออกมาแนะนำดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เวลาต่อครอบครัว, การพักผ่อน, หรือกิจกรรมส่วนตัวที่สำคัญ

2. การพัฒนาตัวเอง ในการมองหาโอกาสใหม่ในสายงานที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง การออกจากงานเพื่อศึกษาต่อหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ สามารถเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนัก

3. ความไม่พอใจในงาน ถ้ารู้สึกไม่พอใจในการทำงาน, บรรยากาศในที่ทำงาน, หรือรู้สึกไม่สะดวกสบายในการเดินทาง การอธิบายเหตุผลนี้อาจช่วยให้ทั้งคุณและบริษัทสามารถหาทางแก้ไขได้

4. การเปลี่ยนแปลงส่วนตัว หากมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัว เช่น การย้ายที่อยู่, การดูแลสมาชิกในครอบครัว, หรือการมีโอกาสที่ดีในที่ต่างๆ ควรอธิบายเหตุผลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

5. การไปประกอบอาชีพอิสระ หากคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการไปประกอบอาชีพอิสระหรือมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ การอธิบายเหตุผลเช่นนี้อาจช่วยให้ HR เข้าใจและเคารพความตั้งใจของคุณ

การอธิบายเหตุผลส่วนตัวในการลาออกควรเป็นส่วนตัว ไม่ควรกล่าวถึงเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือมีการโจมตี และควรพูดอย่างสุจริตและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ HR หรือผู้จัดการเข้าใจและรับฟังเหตุผลของคุณได้อย่างเต็มที่

ขั้นตอนการลาออกอย่างถูกต้อง

การลาออกจากงานเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำอย่างรอบคอบและเอาใจใส่ เพื่อป้องกันความสับสนและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้จัดการและบริษัท นี่คือขั้นตอนที่ควรปฏิบัติในการลาออก

1. เตรียมตัว ก่อนที่จะยื่นใบลาออก ควรเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการตัดสินใจนี้ แน่ใจว่าคุณมั่นใจและเต็มใจกับการลาออกแล้ว และมีเหตุผลที่ชัดเจนเพื่อแจ้งให้ผู้จัดการหรือ HR ทราบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นกันเอง

2. เขียนใบลาออก ระบุวันที่คุณต้องการลาออกและเหตุผลที่ชัดเจน

3. แจ้ง HR หรือผู้จัดการ คุณอาจต้องมีการพูดคุยโดยตรงกับ HR หรือผู้จัดการ เพื่ออธิบายเหตุผลและขอคำแนะนำเพิ่มเติม

4. เตรียมตัวสำหรับการย้ายออก เช็คให้แน่ใจว่าคุณได้ทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลาออกแล้ว รวมถึงการส่งคืนทรัพย์สินของบริษัทและการส่งต่อเอกสารสำคัญ

5. การแสดงความเคารพ แม้ว่ากำลังจะลาออก ควรต้องให้ความเคารพและทำตัวตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนด พยายามที่จะลาออกไปในสถานการณ์ที่เรียบง่ายและเพื่อสร้างความสุขในวันสุดท้ายในที่ทำงาน

การลาออกจากงานเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมให้ดี เพื่อให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สุด และยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อบริษัทและคนรอบข้างไว้ด้วย คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกระบวนการลาออกเพื่อเป็นเหตุผลประกอบในการตัดสินใจได้ด้วย โดยใช้ประสบการณ์นี้เป็นโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเองต่อไป