fbpx
21พ.ค.

วันลาเพื่อพนักงานข้ามเพศ! foodpanda เพิ่มวันลาให้พนักงาน LGBTQIA+ อีก 10 วัน เพื่อการเปลี่ยนผ่านเพศสภาวะ . ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องที่สังคมในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญ ล่าสุด foodpanda อนุมัติสวัสดิการ ‘วันลาเพื่อพนักงานข้ามเพศ’ เพิ่มให้อีก 10 วัน สำหรับพนักงานกลุ่ม LGBTQIA+ . “เราต้องการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถหยุดงานเพื่อทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตของแต่ละคน” . วันลาเพื่อพนักงานข้ามเพศ 10 วันนี้ มีให้สำหรับพนักงานที่มีกิจกรรมเพื่อการข้ามเพศ เช่น พนักงานที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศ การเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านเพศสภาวะของพนักงานข้ามเพศที่ทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ . นอกจากการประกาศเพิ่มวันลาสำหรับพนักงาน LGBTQIA+ แล้ว foodpanda ยังมีนโยบายที่เปิดกว้างสำหรับพนักงานอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ชื่อในแบบที่พนักงานสบายใจ, การให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับของพนักงานข้ามเพศ รวมไปถึงการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการเอาไว้ด้วย . ปัจจุบันมีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับว่าการเปิดกว้างกับความหลากหลายทางเพศในองค์กร จะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าสู่องค์กรได้มากขึ้น ข้อมูลจาก McKinsey เผยแพร่เมื่อปี 2020 พบว่า องค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะในระดับบริหารนั้นมีแนวโน้มประสบความสำเร็จสูงกว่าองค์กรที่ไม่มีความหลากหลายทางเพศถึง 48% นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะทำกำไรเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 21% ด้วย

ขอขอบคุณบทความ : TheStandardPop และ Courtesy of foodpanda

Tags: