fbpx
05ก.ค.

เวลา สัมภาษณ์งาน ถาม 3 คำถามนี้ เขาอยากเรียนรู้อะไรจากเรา ??

1. สมัยเรียน วิชาไหน ที่คุณคิดว่า คุณเก่งที่สุด ลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้มั้ยครับ
ปกติเราเรียนวิชาต่าง ๆ มา ในปริญญาตรี ย่อมมีวิชาที่เรียกได้ว่า เราเก่งหรือถนัดที่สุด และย่อมมี บทเรียนบางบท ที่เราน่าจะเก่งที่สุดด้วย ดังนั้น เราควรจะสามารถ อธิบายสิ่งนี้ ให้คนอื่นที่ไม่เคยเรียนสิ่งนั้น เข้าใจได้อย่างง่ายดาย คนที่มีความสามารถในการเรียบเรียงคำพูด และมีความสามารถในการถ่ายทอดที่ดีเท่านั้น จึงจะสามารถอธิบาย เรื่องยาก ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ และ สามารถอธิบายสิ่งเดียวกัน ให้คน 3 คน ที่แตกต่างกัน เข้าใจในสิ่งเดียวกันได้ นั่นคือ ทักษะการถ่ายทอดและการสื่อสารที่เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน

2. ปัญหาใดในชีวิตที่คุณเคยเจอมา จะเป็นเรื่องงาน หรือ ส่วนตัวก็ได้ ที่คุณคิดว่า หนักที่สุดที่เคยเจอมา แล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไร และสุดท้าย ผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นไร
สิ่งนี้ จะสะท้อนถึง ความสามารถในการทำความเข้าใจและการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น อันส่งผลต่อการค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีแก้ปัญหาของเรา จะสะท้อนถึงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ของเรา เพราะสิ่งนั้น จะนำไปสู่ การเลือกวิธีแก้ปัญหาของเหล่า ซึ่งมีรากมาจาก ทัศนะคติในการใช้เหตุผลของเราจ่อปัญหาที่เราเจอ สุดท้าย มันจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ออกมาว่า ทัศนะคติ วิธีคิด วิธีมองปัญหา ตลอดจน ตรรกะ และ สติปัญญาของเราเป็นอย่างไร จึงทำให้ จ้นทุนในการแก้ปัญหา และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จาก วิธีแก้ปัญหาของเราเป็นเช่นไร คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพเพียงใด

3. ช่วงนี้ มีข่าวมากมายเกิดขึ้น คุณสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษ ทำไมจึงสนใจข่าวนี้ แล้วคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
สิ่งนี้ คือ สิ่งที่จะสะท้อนถึงตัวตนลึก ๆ ในใจของเราว่า เราเป็นคนที่ มองเรื่องราวต่าง ๆ อย่างไร มีความคิด เชิงบวก เชิงลบ มองทุกสิ่งเป็นปัญหา หรือ เป็นโอกาส เข้าใจสถานการณ์ได้ดี มากน้อยเพียงใด ในมุมมองจากคนนอก และ คนใน มีความเชื่อหรือศรัทธาเช่นไร มีความสุข หรือ ความทุกข์กับชีวิตอย่างไร มีความเป็นมืออาชีพมากน้อยเพียงใด เพราะทุกสิ่งที่แสดงออกมา จะสะท้อนตัวตนข้างในของเราอย่างขัดเจน

อาจารย์ วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์