fbpx

สมัครงาน

โปรดกรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดต่อท่านได้ (เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครงาน)
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE : @ORCHIDJOBS