fbpx

Sales Engineer

ที่อยู่บริษัท พื้นที่ตามที่บริษัทกำหนด

เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 25 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรรมด้านที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปี ด้านงานขายตรงถึงผู้บริโภค หรือโรงงานอุตสาหกกรม

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์งานขายตรงถึงผู้บริโภค หรือโรงงานอุตสาหกกรม
2) บุคคลิก ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
3) สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและแอพพิเคชั่นต่างๆในการทำงาน
4) หากมีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางค้างแรมต่างจังหวัดได้
6) สามารถเรียนรู้สินค้าได้ดี และนำไปใช้กับการขายกับลูกค้าในตลาด
7) อัพเดทข้อมูลข่าวสาร รอบตัวอยู่เสมอ เพื่อสร้างโอกาสในการพูดคุยกับลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) กำหนดเป้าหมาย ประมาณการยอดขายในเขตของตนเอง เป็นไตรมาส, ปี ตามกลุ่มสินค้าและลูกค้า
2) วางแผนการเข้าพบลูกค้า ทุกๆ เดือน
3) เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารจัดทำสื่อสำหรับเสนอขายสินค้า
4) เข้าพบลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้าของแผนกอุตสาหกรรม
5) สามารถเปรียบเทียบสเปกสินค้าเพื่อนำเสนอขายได้
6) อ่านและเขียน drawing ได้ในระดับพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ผลิต
7) เป็นตัวกลางต่อรองระหว่างบริษัทฯและลูกค้า เพื่อทำให้เกิดการขาย ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
8) ให้บริการหลังการขาย รวมถึงปัญหาด้านการใช้งาน ด้านเทคนิค และอื่นๆ
9) แสวงหาลูกค้ารายใหม่
10) สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
11) สอบถามคำแนะนำของตลาด หรือปัญหาปัจจุบัน
12) แสวงหาข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ที่มีความต้องการในตลาด และมีโอกาสสร้างยอดขายในอนาคต
13) ส่งรายงานการวางแผนการขาย รายงานและลงบันทึก CRM ตามกำหนด โดยที่ข้อมูลต้องแม่นยำ ใช้งานได้ประโยชน์
14) เข้าร่วมกิจกรรมนับสต๊อกประจำปี กิจกรiมต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15) เข้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่บริษัทกำหนด

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเสื่อมรถ
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าที่พัก
  • ค่าเดินทาง

To apply for this job please visit forms.gle.