fbpx
05เม.ย.

เกิดอะไรกับ GenZ ทำไมคนถึงไม่อยากทำงานด้วย

ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว พบว่า Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีความน่าสนใจอย่างมาก มีความเก่งในเทคโนโลยีและมีความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว แต่อีกมุมนึงก็ไม่อยากทำแค่งานอย่างเดียว สำหรับ Gen Z การมองเห็นการทำงานในมุมมองที่แตกต่างจากเมื่อก่อนอาจเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอีกต่อไป หัวข้อต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุที่บางคนไม่อยากร่วมงานกับ Gen Z

ค่านิยมที่แตกต่าง

Gen Z เน้นที่ค่านิยมและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจาก Gen อื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดมุมในการทำงานที่ต่างกัน การมีค่านิยมที่แตกต่างกันอาจสร้างความสับสนหรือขัดแย้งในการดำเนินงานเป็นทีม อาจมองเรื่องค่านิยมและวิสัยทัศน์ในการทำงานแตกต่างจาก Gen Z ซึ่งอาจจะทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องที่ยากขึ้น อาจทำให้เกิดข้อโต้แย้งในการตัดสินใจและการดำเนินงาน Gen Z มองเห็นความสำคัญของการมีชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวหรือ Work Life Balance ซึ่งอาจมองหาการทำงานที่ตัวเองชอบ ในทางตรงกันข้าม Gen X และ Baby Boomers อาจมองเห็นความสำคัญในความมั่นคงและการทำงานเพื่อเพิ่มรายได้

ช่องว่างระหว่างวัย

การมีช่องว่างระหว่างวัยหรือ Generation Gap อาจส่งผลเสียต่อการทำงานในบางเรื่อง โดยเฉพาะถ้ามีปัญหาเข้ามากวนซึ่งการมีช่องว่างระหว่างวัยอาจทำให้เกิดความไม่เข้ากันในทีม อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ หรือบรรยากาศทำงานที่ไม่ดี สุดท้ายอาจส่งผลต่อผลการทำงานของทีมและองค์กรโดยรวม อาจสร้างความขัดแย้งระหว่างวัยได้ โดยที่ Gen Z อาจมองเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีและการทำงานแบบกระจัดกระจาย ในขณะที่บางคนที่มีช่วงวัยมากกว่าอาจมองเห็นการทำงานแบบเดิมหรือการทำงานแบบที่มีการเข้าสังคมมากกว่า การมีช่องว่างระหว่างวัยอาจทำให้ Gen Z รู้สึกว่าไม่ได้รับการเชื่อมโยงหรือการสนับสนุนจากบุคคลที่มีช่วงวัยมากกว่า ซึ่งอาจทำให้รู้สึกกลัวหรือไม่ได้รับการเคารพในที่ทำงาน อาจมีผลเสียต่อการทำงาน หากไม่ได้จัดการและปรับตัวให้เหมาะสมอย่างเหมาะสม องค์กรควรสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความหลากหลายและความแตกต่างระหว่างวัย เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่ดีออกมาได้

เทคโนโลยี

Gen X และ Baby Boomers อาจมีความคิดเห็นและความเข้าใจที่แตกต่างกันในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในที่ทำงาน อาจทำให้เกิดความสับสนหรือความไม่เข้าใจในการทำงานร่วมกัน อาจมีแนวโน้มที่จะชอบการทำงานแบบเดิมมากกว่า โดยอาจจะไม่นึกถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับ Gen Z ที่ชอบมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการทำงานงาน Gen อื่นๆ อาจไม่เข้าใจหรือไม่เคยใช้งานบางเทคโนโลยีที่ Gen Z ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์มการแชท หรือการใช้งานโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจสร้างความสับสนหรือความไม่เข้าใจในการสื่อสารระหว่าง Gen บางช่วงวัยอาจมีความถนัดหรือชอบในการทำงานแบบเดิม โดยไม่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความช้าหรือการเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้

ด้วยการเติบโตในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอย่างรวดเร็ว Gen Z มีความคาดหวังและความสำคัญที่แตกต่างกับวัยอื่น การทำงานที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของ Gen Z ทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ แต่การเข้าใจและการรับรู้ถึงความแตกต่างนี้ อาจช่วยให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพได้ตามความต้องการของทั้งสองฝ่ายและองค์กรด้วย